Princip tvorby digitálního modelu stavby – DiMS (A 4.3)

Anotace:Tento dokument specifikuje principy tvorby DiMS a tvoří přílohu dokumentu standardy ČKAIT. Je zpracován na základě zkušeností prakticky ověřených při zpracovávání projektových dokumentací metodou BIM a vlastní spolupráce v rámci fáze realizace stavby. Upozornění k textu OBSAH 1 Preambule 2 Úvodní ustanovení 3 Podklady použité pro tvorbu DiMS 3.1 IMS a dokumentace staveb dle státní strategie ČAS 3.2 Datový standard PIM/DiMS […]