Navrhování základových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997 (TP 1.9.5)

Dokument zpracovávámeNavrhování pažicích konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997 (TP 1.9.6)

Dokument zpracovávámeNavrhování a zkoušení injektovaných horninových kotev (TP 1.9.7)

Injektované horninové kotvy jsou prvky speciálního zakládání staveb, jež přenášejí tahové síly z kotvené konstrukce do základové půdy. Jsou v celé škále základových prvků jediné, které vždy procházejí během své realizace fází zkoušení, což je v podstatě poslední operace výrobního procesu, při níž se kotva předepne na předem stanovenou sílu.