Inženýrská činnost (MP 3.1)

Dokument zpracováváme

Nákup poddodávek (MP 5)

Dokument zpracovávámeSpisová agenda (MP 6)

Tato pomůcka popisuje nepříjemnou, leč nezbytnou součást činnosti autorizovaných osob – práci s dokumenty. Obsahuje přehled základních pojmů, popis spisovny a jejího organizování, skartační řízení a další postupy při evidenci a ukládání dokladů i elektronických dokumentů.