- PROFESIS - https://profesis.ckait.cz -

Normalizovaná úprava a náležitosti dokumentů zpracovaných na počítači (MP 7.2)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT


Upozornění k textu


Upozornění:

Dokument zpracováváme