Home page

Profesní informační systém ČKAIT (PROFESIS) umožňuje autorizovaným osobám i odborné veřejnosti rychlý přístup k aktuálním informacím. Obsahuje pomůcky k činnosti autorizovaných osob, odkazy na oficiální dokumenty orgánů státní správy (např. ministerstev), časopisy a další.