Technické pomůcky

Tepelná ochrana a energetika budov (TP 1.8.1)

Navrhování obvodových stavebních konstrukcí bez kondenzace vodní páry (TP 1.8.4)