Technické pomůcky

Tepelné ztráty dodatečně izolované stěnové konstrukce v závislosti tepelné vodivosti izolace na teplotě (TP 1.8.5)