Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Lhůty ve výstavbě (A 3.9)