Dokumenty ČKAIT

Metodické pomůcky

Normalizovaná úprava a náležitosti dokumentů zpracovaných na počítači (MP 7.2)