Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Smluvní vztahy ve výstavbě (A 3.21)

Metodické pomůcky

Inženýrská činnost (MP 3.1)

Nákup poddodávek (MP 5)

Autorizovaná osoba ve funkci odpovědného zástupce (MP 9.1)

Autorizovaná osoba v pozici zaměstnance (MP 9.2)