Připojování nemovitostí zřízením sjezdů na pozemní komunikace (MP 1.2.1)

Pomůcka se zabývá komplexně celou problematikou připojování nemovitostí zřízením sjezdů na pozemní komunikace od legislativních předpisů přes technické předpisy, které se k této problematice vztahují. Uvádí nejen základní zásady pro navrhování sjezdů, ale rovněž nejčastější chyby při jejich projektování.

TS 02 – Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp

Požadavky geometrické přesnosti schodišť a šikmých ramp s dokončeným povrchem. Cílem tohoto standardu je stanovit pravidla pro kontrolu a vyhodnocení geometrické přesnosti schodišť a šikmých ramp s dokončeným povrchem s ohledem na technologické možnosti provedení konstrukce při zachování co největší bezpečnosti pohybu po těchto konstrukcích.