Stavební zákon (A 3.1)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)