- PROFESIS - https://profesis.ckait.cz -

Stavební software dostupný na internetu (PS 1.1)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Autor: Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.

Stav: aktualizace 2022, vydání 2006

Anotace:
Seznam nalezených stavebních softwarových pomůcek na internetu distribuovaných jako freeware nebo shareware. Všechny položky nesou název, krátký popis produktu nebo popis novinek a především přímý odkaz na stažení pomůcky. Některé jsou doplněny také odkazem na manuál.

Upozornění k textu

Obsah:

(Obsah je uveden v abecedním pořadí.)

Úvod

AREA 2017, AutoCAD Mobile, Autodesk 360, Autodesk Design Review Autopath – obalové křivky, A360 Viewer, Bim.Point, Blender, BricsCAD, CBT Software, CONTEC, conVERTER, DDS-CAD elektro, DDS-CAD MEP, DDS-CAD Open BIM Viewer, DWG TrueView, ElProCAD, EL-Revize, EL-Spotřebiče, EL-Testy, ENERGIE 2023, euroCALC Solution, FEAT, FEWALLS (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika), Field ViewFIN EC (všechny programy), Fonty, Fotovoltaika 2017, Frilo StatikaGEO5 (všechny programy), GLEITKREIS (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika), Graphisoft TZB Modelář, Háky, Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě 4.0, IDEA StatiCa, Import XYZ, Innovation3D, IrfanView, Kladečské plány JMA a DUKTUS, Konzola v. 1.15, Kubatury komunikace, Kubatury, hydraulika pro Podélný profil vodní toky, Kubatury, rozpočty pro podélný profil kanalizace, Kubatury, rozpočty pro podélný profil voda, plyn, LIMES (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika), Lumion, MĚŘENÍ, MEZERA 2017, Microsoft EXCEL Viewer, Microsoft PowerPoint Viewer, Microsoft WORD 2007 Viewer, NEXIS 32, Nosník v. 2.20, Pathfinder 2018, PFAHL (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika), Pilota v. 1.00, PINwalls (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika), Podélný profil kanalizace, Podélný profil komunikace, Podélný profil voda, plyn, Podélný profil vodní toky, PONTI /POMPRU (RIBfem – FEM pro pozemní stavby a mosty), Přehledný podélný profil vodovod, ReByJ v. 2.0, Render[in], RIBcad (ZEICON), RIBfem (PONTI) – FEM pro pozemní stavby a mosty, ROHR (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika), RSTAB, RFEM, RTgabion (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika), RTslab (RIBtec – konstrukční prvky a prefabrikace), RTwalls (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika), Scia Engineer – Výpočty a dimenzování / CAE, SEMA Software, SchémataCAD, SIMULACE 2018, Situace, SketchUp Pro, Sketchup Viewer, Sloup K v. 1.0, Sloup v.1.02, SoftCAD.3D Architectural version 2.04, SoftCAD.3D Universal version 2, Solibri Model Checker (SMC), SPIRIT, STABILITA 2014, Svary v. 1.0, Tabulky plochy výztuže v. 1.26, Tekla Structures, TEPLO 2017, Trimble, TRUSS4, Verox, Vico software, Výpis výztuže v. 1.27, Výpočet tlakové kanalizace, Výpočet vodovodní sítě 4, VzProCAD, ZTRÁTY 2019ÚVOD

Tato informační pomůcka obsahuje odkazy na internet s popisem softwaru (SW). Zaměřuje se výhradně na software, který je možné využít pro stavební praxi. Na internetu lze najít téměř kterýkoli software (i plné verze), ale aby nebyla porušena autorská práva, jsou uváděné odkazy převzaty pouze z legitimních webových prezentací. Dnes již větší část výrobců a distributorů softwaru poskytuje na svých internetových stránkách svůj software ve verzích, které je možné si před nákupem bezplatně vyzkoušet (tzv. trialové verze nebo demo verze). Některý software je uvolněn dokonce jako open source. Význam a popis jednotlivých označení je pro informaci uveden níže. Odkazy byly kontrolovány ke dni uzávěrky; bohužel internetové odkazy vznikají a zanikají každý den, proto nelze zaručit u níže uvedených odkazů stálou funkčnost.

Freeware je software, který je distribuován bezplatně, někdy se hovoří o typu softwarové licence. Autor si u freeware zpravidla ponechává autorská práva, například nedovoluje program upravovat, nebo omezuje použití zdarma jen pro nekomerční či osobní potřebu. Freeware software se tak liší od svobodného softwaru nebo open source softwaru.

Shareware je software, který je možné volně distribuovat. Každý jej má možnost zdarma vyzkoušet. Pokud ho ale nadále používá, je povinen řídit se podle autorovy licence a zpravidla zaplatit cenu programu, nebo se jen registrovat. Někdy se hovoří o typu softwarové licence.

Trial verze SW je licence, která je nejčastěji časově omezená. Obvyklé omezení je 30 dní. Omezení může být realizováno také počtem spuštění. Skutečnost, že se jedná o trial verzi, je viditelná také na výstupu z programu. Plnou verzi obdrží každý po zaplacení.

Demo verze SW je licence, která je většinou časově neomezená, ale obsahuje pouze část funkcí plné verze, často jen základní funkce. Tyto verze opět umožňují zdarma vyzkoušet software před nákupem verze plné.

Open source nebo také open-source software (OSS) je počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem. Otevřenost zde znamená jak technickou dostupnost kódu, tak legální dostupnost – licenci software, která umožňuje uživatelům zdrojový kód využívat, například prohlížet a také i upravovat.

V užším smyslu se OSS míní software s licencí, vyhovující definici prosazované Open Source Initiative. Pro odlišení se někdy open source software vyhovující požadavkům OSI označuje Open Source (s velkými písmeny). V nepřesném, ale poměrně běžném vyjadřování se označení open source používá i pro mnoho vlastností, které s otevřeností zdrojového kódu nesouvisejí, ale vyskytují se u mnoha open source programů. Například může jít o bezplatnou dostupnost software, vývoj zajišťovaný úplně nebo z podstatné části dobrovolnickou komunitou, nebo „nekomerčnost“.

Malware je počítačový program, určený ke vniknutí nebo poškození počítačového systému.

Výraz malware vznikl složením anglických slov „malicious“ (zákeřný) a „software“ a popisuje záměr autora takového programu spíše než jeho specifické vlastnosti. Pod souhrnné označení malware se zahrnují počítačové viry, trojské koně, spyware a adware. V průběhu let autoři psali zákeřný software z různých důvodů. Mnoho dřívějších škodlivých programů, mezi které patří internetoví červi a velký počet virů napsaných pro operační systém MS DOS, vzniklo jako experiment nebo žert a většinou se záměrem vůbec neškodit nebo pouze obtěžovat. Mladí programátoři, kteří studovali možnosti virů a techniky jejich psaní, vytvářeli takové programy, aby ukázali, že to dokáží, nebo aby viděli, jak dalece se mohou jejich výtvory rozšířit.

Spyware je kategorií malwaru psaného výhradně účelově, tedy programy, které monitorují uživatelem navštívené webové stránky, zobrazují nevyžádané reklamy a přinášejí tak autorovi spywaru podíl na zisku. Spyware se nešíří způsobem obdobným počítačovým virům, ale obvykle se instalují zneužitím bezpečnostních chyb prohlížeče, nebo jako trojské koně při instalaci jiného softwaru.

Technologicky vyspělý CAD systém pro kreslení v rovině i ve 3D, kompatibilní s uznávanými a všeobecně používanými průmyslovými standardy. Jeho základními atributy jsou kompatibilita s výkresovým formátem DWG, uživatelské prostředí známé z programu AutoCAD.


BricsCAD

Odkaz: https://www.bricsys.com/download.do

BricsCAD V21 Lite

Základní verze se dodává jako elektronická licence, bez instalačního CD, české příručky a technické podpory.

Základní vlastnosti verze Lite:

Verze Classic neobsahuje:

Jedná se o zcela novou generaci BricsCADu. Nová verze programu umožňuje výběr systémů CAD kompatibilních s formátem DWG. BricsCAD byl zcela přepracován. Jádrem programu jsou nyní na místo původních knihoven OpenDwg knihovny DwgDirect od konsorcia Open Design Alliance.

Základní verze se dodává jako elektronická licence, bez instalačního CD, české příručky a technické podpory.

Verze Pro obsahuje navíc oproti verzi Lite:

Pro vývoj aplikací BRX je nutná min. verze BricsCAD Pro.

Požadavky na systém:


AREA 2017

Program AREA 2017 umožňuje výpočet dvourozměrného stacionárního pole teplot a částečných tlaků vodní páry a přibližné roční bilance vodní páry ve dvourozměrných stavebních detailech. Součástí výsledků jsou i nejnižší vnitřní povrchové teploty, teplotní faktory a tepelné toky.

Program nabízí také pomocné výpočtové moduly pro stanovení součinitele prostupu tepla okenních konstrukcí a lehkých obvodových plášťů podle ČSN EN ISO 10077-1, ČSN EN ISO 10077-2ČSN EN ISO 12631, pro stanovení lineárních činitelů prostupu tepla podle ČSN EN ISO 10211.

Výpočet stacionárního dvourozměrného pole teplot a částečných tlaků vodní páry je proveden pomocí metody konečných prvků. Je možné řešit detaily:

Minimální požadavky na počítač: IBM PC AT kompatibilní počítač s procesorem Pentium a vyšším, Microsoft Windows 95/98/NT a vyšší v české verzi, CD mechanika, místo na disku 20 MB, paměť RAM minimálně 128 MB, minimální rozlišení monitoru 1024×768 bodů.

Odkaz na verzi 2013–2020 – http://kcad.cz/cz/ke-stazeni/area/

Manuál: http://kps.fsv.cvut.cz/file_download.php?fid=7117


MEZERA 2017

Program MEZERA 2017 je určen k hodnocení dvouplášťových konstrukcí s větranou vzduchovou vrstvou podle ČSN 730540-1, ČSN 73 0540-2, ČSN 73 0540-3, ČSN 73 0540-4.

Je možné řešit otevřené vzduchové vrstvy složené z maximálně dvaceti úseků (svislých i vodorovných, konstantního i proměnného průřezu) a ohraničené maximálně dvaceti typy konstrukcí. Programem lze stanovit rychlost proudění vzduchu v otevřené vzduchové vrstvě, průběh teploty, průběh částečných tlaků vodních par a průběh relativní vlhkosti po délce vzduchové vrstvy a případnou oblast kondenzace v otevřené vzduchové vrstvě.

Minimální požadavky na počítač: IBM PC AT kompatibilní počítač s procesorem Pentium a vyšším, Microsoft Windows 95/98/NT a vyšší v české verzi, CD mechanika, místo na disku 17 MB, paměť RAM minimálně 64 MB, minimální rozlišení monitoru 800×600 bodů, optimální rozlišení 1024×768 bodů.

Odkaz na verzi 2011–2017: http://kcad.cz/cz/ke-stazeni/mezera/


TEPLO 2017

Program TEPLO 2017 umožňuje výpočet základních tepelně technických parametrů stavebních konstrukcí podle ČSN EN ISO 6946, ČSN EN ISO 13788, ČSN 730540-1, ČSN 73 0540-2, ČSN 73 0540-3, ČSN 73 0540-4 a STN 730540.

Program provádí výpočet tepelného odporu, součinitele prostupu tepla, vnitřní povrchové teploty, teplotního faktoru, teplotního útlumu, poklesu dotykové teploty podlahové konstrukce a roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry. Je možné řešit konstrukce o maximálně 15 vrstvách v libovolných okrajových podmínkách.

Výpočet roční bilance vodní páry je v programu proveden jednak podle evropské metodiky předepsané v ČSN EN ISO 13788 a jednak podle tradiční národní metodiky uvedené v ČSN 73 0540-4. Program je současně schopen do obou zmíněných bilancí zahrnout i případ povrchové kondenzace a vypařování z vnitřního povrchu.

Minimální požadavky na počítač: IBM PC kompatibilní počítač s procesorem Pentium a vyšším, Microsoft Windows XP a vyšší v české verzi, místo na disku 17 MB, paměť RAM minimálně 64 MB, minimální rozlišení monitoru 800×600 bodů, optimální rozlišení 1024×768 bodů.

Odkaz na verzi 2017:  http://kcad.cz/cz/ke-stazeni/teplo/

Manuál: http://kps.fsv.cvut.cz/file_download.php?fid=7119


STABILITA 2014

(od verze 2014 sloučena se Simulací)


SIMULACE 2018

Program SIMULACE 2018 je určen pro hodnocení dynamické odezvy místností v čase na tepelnou zátěž v letním období podle ČSN EN ISO 52016-1 a pro ověření požadavků na tepelnou stabilitu místnosti v letním a zimním období podle ČSN 73 0540-2 a STN 73 0540.

Program nabízí:

Odkaz na verzi 2011–2018: http://kcad.cz/cz/ke-stazeni/simulace/


ZTRÁTY 2019

Program ZTRÁTY 2019 umožňuje výpočet tepelných ztrát budov podle ČSN EN 12831-1 a průměrného součinitele prostupu tepla budovy podle ČSN 73 0540-1, ČSN 73 0540-2, ČSN 73 0540-3, ČSN 73 0540-4 a STN 73 0540. Dále program umožňuje návrh konvektorů a deskových, trubkových a článkových otopných těles.

Program zahrnuje:

Odkaz na verze 2011–2019: http://kcad.cz/cz/ke-stazeni/ztraty/


ENERGIE 2023

Program ENERGIE 2023 je určen pro komplexní hodnocení energetické náročnosti budov. Umožňuje výpočet průměrného součinitele prostupu tepla budovy, měrných tepelných toků, potřeby tepla na vytápění, dílčích dodaných energií (vytápění, chlazení, nucené větrání, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody, osvětlení), produkcí energie (solární kolektory, fotovoltaika, kogenerace), celkové dodané energie, primární energie (celkové i neobnovitelné) a emisí CO2. Při výpočtu se zohledňují postupy a požadavky ČSN 73 0540-1, ČSN 73 0540-2, ČSN 73 0540-3, ČSN 73 0540-4, ČSN 73 0331-1, TNI 73 0329, TNI 73 0330, STN 730540, ČSN EN ISO 52016-1, ČSN EN ISO 13370, ČSN EN 16798-7 a dalších evropských norem. Program zpracovává energetický průkaz podle vyhlášky MPO ČR č. 264/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a energetický štítek podle ČSN 73 0540-2.

Program nabízí:

Odkaz na verzi 2023: http://kcad.cz/cz/ke-stazeni/energie/

Manuál: http://kcad.cz/cz/ke-stazeni/energie/?do=download&id=10006


Fotovoltaika 2017

Program umožní provádět detailní výpočet produkce elektřiny fotovoltaickými systémy a hodnotit míru využitelnosti vyrobené elektřiny v budově (potřebné pro některé žádosti NZÚ). Jde o podobný program, jako je FVbilance – rozdíl spočívá v tom, že jde o samostatný program, který navíc obsahuje i upravitelné katalogy FV panelů a střídačů.

Odkaz na verzi 2017: http://kcad.cz/cz/ke-stazeni/fotovoltaika/


Autopath

Autopath je SW řešení pro analýzu vlečných křivek, používají jej odborníci na dopravu. Autopath se nejčastěji používá k analýze manévrů vozidel na silnicích, křižovatkách, včetně okružních, parkovištích, staveništích, letištích, nakládacích prostorách a dalších. Program obsahuje širokou škálu celosvětových knihoven vozidel, včetně českých TP 171, včetně možnosti definovat vlastní uživatelská vozidla, jako jsou jeřáby, teleskopické přívěsy, soupravy a další speciální vozidla.

Obsahuje několik interaktivních metod analýzy vlečných křivek, založených na rychlosti vozidel, klopení vozovky, bočních třeních a algoritmech poloměrů zatáček, přičemž zároveň podporuje analýzu simulací pro více vozidel na stejné trase.

Umožňuje horizontální a vertikální analýzy průjezdů vozidel vztažených k ose komunikace, hraně vozovky, obrubě nebo k jakékoli jiné definované linii, křivkou či trasou definovanou uživatelem. Požadované odsazení od dané křivky lze nastavit pro přední či zadní nápravu vozidla. Analýza průjezdu se dynamicky aktualizuje vždy, když se změní daná zvolená osa průjezdu.

Metoda analýzy tzv. EasyDrive nabízí interaktivní nápovědu pro pohyb vozidla vpřed a vzad s volitelnou funkcí „plného uzamčení při zastavení vozidla“ pro obtížné manévry. Uživatelům je dána flexibilita při práci s dříve vytvořenými analýzami, a to buďto díky možnosti úpravy již vytvořené analýzy anebo pokračovat v této vytvořené analýze.

Simulace horizontální a vertikální analýzy průjezdu umožňují uživatelům kontrolovat půdorysné průjezdné křivky vozidel, včetně vertikálních. Parametry řízení vozidla, hodnota poloměru a hodnoty sklonu pro vertikální simulace jsou prezentovány ve všech fázích simulace a poskytují veškerá data pro analýzy potřebná.

Umožňuje široké možnosti zobrazení pro každou ze simulací průjezdů:

Poskytuje zprávy a výpisy o analýze průjezdu:

Odkaz:

2022: https://cgs-labs.cz/autopath/


RIBcad (ZEICON)

RIBcad (ZEICON) je plně samostatně funkčním konstrukčním CADem vyvíjeným cíleně pro profesní skupinu stavebních konstruktérů nosných konstrukcí. RIBcad je materiálově nezávislý, tj. umožňuje kreslení např. zděných, ocelových, dřevěných a smíšených konstrukcí. Zvláštní propracovanou podporu RIBcad poskytuje při vyztužování monolitických konstrukcí.

Konstruování v RIBcadu historicky vychází z kreslení na rýsovacím prkně. V současnosti vhodným způsobem kombinuje moderní počítačové technologie s tradičním inženýrským konstrukčním přístupem. Práce ve 2,5D vychází z půdorysů, pohledů, řezů, různých měřítkových zobrazení téhož objektu a detailů. Rozměrové, objemové a množstevní informace jsou provázané a vždy aktuální. Pro typické prostorové konstrukce tvarů a vyztužení (výklenky, prostupy, nosníky, náběhy, konzoly, schodiště, rámové rohy, sloupy, opěrné stěny aj.) lze využít parametrizovaná konstrukční makra umožňující libovolné zasazení do výkresu s možným individuálním dopracováním.

Přehled základních vlastnosti a funkcí RIBcad (ZEICON):

Odkaz:  https://www.rib.cz/download


RTwalls (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika)

Stavební jámy, základní verze včetně posudků stěny.

RTwalls je součástí instalačního balíčku RIBgeo. RTwalls je programem na výpočty a posuzování stavebních jam. RTwalls nahrazuje starší produkt QWALLS light, resp. QWALLS kompakt a zcela pokrývá jeho funkční spektrum. Dále obsahuje nové funkce a podstatným způsobem rozšiřuje uživatelský komfort. RTwalls je aktuální a moderní aplikací Windows umožňující snadné a přehledné zpracování projektů. Grafické uživatelské prostředí je zpracováno stejným způsobem jako u příbuzného programu FEM FEWALLS. Tato nová programová aplikace podporuje následující možnosti výpočtu a posudků:

Odkaz: https://www.rib.cz/download


ROHR (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika)

Zasypávaná potrubí podle ATV A 127 a protlačovaná potrubí podle ATV A 161

Jedná se o dvě samostatné programové aplikace Windows disponující grafickým objektovým pracovním prostředím. Umožňují výpočet a posouzení jak zasypávaných potrubí podle směrnice ATV-DVWK-A 127 (vydání srpen 2000), tak i potrubí s kruhovým průřezem, která se budují technologií protlačování podle směrnice ATV-A 161 (vydání leden 1990).

Zasypávaná potrubí:

Program umožňuje zpracování všech standardních typů potrubí uložených v zeminách ve smyslu výše zmíněné směrnice, a to jak ohybově tuhá, tak i ohybově měkká a tvarovatelná potrubí. Navíc jsou podporovány následující možnosti výpočtu:

Pro všechny typy potrubí je veden posudek napětí; pokud je to nutné posudek dlouhodobé pevnosti; u ohybově měkkých potrubí navíc posudek protažení, krátkodobé a dlouhodobé deformace a posudek stability. Numerický výstup může být doplněn měřítkovým zobrazením potrubí a vrstev zeminy s okótovanou hladinou spodní vody.

Protlačovaná potrubí:

Protlačovaná potrubí jsou považována za ohybově tuhá. Jako materiál připadá v úvahu železobeton, kamenina, ocel a azbestocement.

Posudek protlačovaných potrubí je veden pro různá zatížení ve stavebním a provozním stavu a pro minimální nutnou výztuž tak, aby byly zohledněny veškeré možné okrajové podmínky. Posudky napětí jsou vedeny v podélném a příčném směru k ose potrubí. Pokud je to nutné probíhá i posouzení dlouhodobé pevnosti. Výsledkový dokument obsahuje pokyny k montáži, charakteristiky zeminy, vnitřní síly a posudky napětí ve třech zmíněných posudkových stavech napříč k ose potrubí; tlaková napětí v podélném směru, jakož i diagram dovolených tlačných sil v závislosti na rozevření spáry a přípustných podélných tlakových napětí.

Odkaz: https://www.rib.cz/download


PINwalls (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika)

Podchycení základů opěrným tělesem. Plnohodnotné grafické prostředí pro Windows nového geotechnického systému PINwalls umožňuje interaktivní řešení libovolných problémů z oblasti posuzování podchycení základů opěrným tělesem. Nejrůznější typy opěrných těles, tvary povrchu terénu a vlastnosti zeminných vrstev je možné ukládat do interní databanky. Tvar tělesa a povrchu terénu lze velmi snadno změnou parametrů (kót) měnit. Pomocí polygonálního zadaní bodů lze vytvářet, resp. upravovat i zcela libovolné tvary opěrných těles a povrchů terénu.

Aplikace Windows na výpočty zabezpečení stavebních jam podchycením základů okolních budov opěrným tělesem, výpočty zajištění a sanaci historických objektů apod. Zadání, výpočet a vyhodnocení statického systému probíhá komfortním způsobem v grafickém prostředí s podporou následujících možností:

Odkaz: https://www.rib.cz/download


LIMES (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika)

Komfortní grafické prostředí pro Windows osvědčeného geotechnického systému LIMES® umožňuje interaktivní řešení libovolných problémů z oblasti výpočtů a posuzování opěrných stěn a gabionů. Interní databanka, kterou lze libovolně rozšiřovat, obsahuje běžné tvary opěrných stěn, gabionů, průběhy povrchu terénu, vlastnosti železobetonu, gabionů a zeminných vrstev. Tvar opěrné stěny a povrchu terénu před i za stěnou lze velmi snadno změnou parametrů (kót) měnit. Pomocí polygonálního zadání bodů lze vytvářet, resp. upravovat i zcela libovolné tvary stěn a povrchů terénu. Zadání, výpočet a vyhodnocení statického systému probíhá s podporou následujících možností:

Odkaz: https://www.rib.cz/download


GLEITKREIS (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika)

Aplikace Windows na výpočty a posouzení stability svahů a hrází s libovolným, polygonálním průběhem geologických vrstev podle norem ČSN EN 1997-1, obecné EN 1997-1, DIN EN 1997-1, ÖNORM B 1997-1-1 se zohledněním tříd následků škod a DIN 1054 s aktuálními změnami. Zadání výpočetního modelu probíhá komfortním způsobem v grafickém prostředí a podporuje následující funkce:

Odkaz: https://www.rib.cz/download


FEWALLS (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika)

Aplikace Windows na realistické výpočty napjatosti a deformací stavebních jam a ovlivněné okolní oblasti metodou konečných prvků (FEM). Interakce mezi okolním prostředím a zajištěním stavební jámy je modelována moderním výpočetním jádrem PLAXIS. Zadání, výpočet a vyhodnocení statického systému probíhá komfortním grafickým způsobem a obsahuje následující možnosti:

Po výpočtu je automaticky sestaven uživatelsky konfigurovatelný protokol zadání a výsledků jednotlivých stavebních fází. Veškeré údaje jsou doplněny kótovanými obrázky s průběhy relevantních veličin. Protokol výpočtu může být dále upravován a popř. i exportován např. ve formátu RTF do jiných aplikací Windows.

Odkaz: https://www.rib.cz/download


PONTI /POMPRU (RIBfem – FEM pro pozemní stavby a mosty)

Statika mostních konstrukcí. Prutové prostorové konstrukce ve stavebních stavech a s předpětím, teorie I. a II. řádu.

Nová programová verze PONTI 9.4 využívá jako centrální řešič FEM novou programovou verzi TRIMAS 7.4, do které byla integrovaná databanka ObjectStore pro ukládání a správu výsledků výpočtu FEM a kombinací zatěžovacích stavů. TRIMAS 7.4 navíc nabízí možnost funkčních rozšíření RTzustand II (II. mezní stav železobetonových a předpjatých prostorových prutových konstrukcí) a RTgzg (navrhování na mezních stavech použitelnosti a únavy plošných pozemních, inženýrských a mostních konstrukcí).

Některá významná rozšíření PONTI 9.4:

Odkaz: https://www.rib.cz/download


PFAHL (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika)

Aplikace Windows na statické výpočty a posouzení prostorových soustav pilot s absolutně tuhou základovou deskou. Kinematická metoda přenosových funkcí. Velmi rychlé interaktivní grafické zadání a zpracování zejména prostorových systémů pilot podporuje následující možnosti:

Odkaz: https://www.rib.cz/download


RTslab (RIBtec – konstrukční prvky a prefabrikace)

Nová aplikace pod Windows s graficky interaktivním zadáním, výpočtem, vyhodnocením a posudky rovinných obdélníkových a polygonálních deskových systémů vyznačující se vysokým uživatelským komfortem a integrovanou navigací uživatele.

K dispozici jsou např. následující možnosti:

Odkaz: https://www.rib.cz/download


RTgabion (RIBgeo – zakládaní staveb a geotechnika)

Aplikace Windows na statické výpočty a posouzení opěrných gabionových stěn. Zadání, výpočet a vyhodnocení statického systému probíhá komfortním způsobem v intuitivním grafickém prostředí s podporou následujících možností:

Produkt obsahuje posudky vnitřní stability ve smykových spárách obdélníkových segmentů a posudky vnější stability na celkovém statickém systému gabionové stěny v souladu s aktuálními evropskými normami řady Eurocode 7. Ve funkčním rozsahu jsou obsaženy všechny následující normy: ČSN EN 1997-1, obecná EN 1997-1, DIN EN 1997-1, ÖNORM EN 1997-1 a aktuální DIN 1054

Odkaz: https://www.rib.cz/download


RIBfem (PONTI) – FEM pro pozemní stavby a mosty

Hlavním tematickým obsahem nové programové verze RIBfem PONTI 13.0 jsou úpravy, aktualizace a funkční rozšíření návrhových a posudkových algoritmů související zejména se zavedením norem EN 1992-2, po četných národních modifikacích, od 01.05.2013 i do německé mostařské praxe. Tímto krokem v SRN končí desetileté „přechodné období“ platnosti norem DIN-Fachberichte. Rozsah úprav a změn základní, mostařské evropské normy německou národní přílohou NA je poměrně značný. Současně se zapracováním těchto úprav byly v RIBfem PONTI 13.0 revidovány a aktualizovány návrhové postupy a konstrukční zásady vyplývající ze základní normy EN. Dále byla učiněna opatření umožňující zohlednění předpokládaných budoucích požadavků na navrhování mostů. Paralelně ke stávajícímu zatěžovacímu modelu LM1 byl zaveden modifikovaný (zvýšený) zatěžovací model LMM.

RIBfem PONTI. 0 obsahuje z obecného pohledu základní normy ČSN EN 1992-2 následující úpravy a rozšíření:

Odkaz: https://www.rib.cz/download


Autodesk 360

Autodesk 360 je platforma založená na web-cloud technologii. Umožňuje vám bezpečný přístup k úložnému prostoru, k web prostředí pro spolupráci a ke cloud službám, které pomohou zlepšit způsob kterým navrhujete, zobrazujete, simulujete a sdílíte vaše výtvory s ostatními. Cloud služby Autodesku zahrnují pod heslem najdi, propoj, zpracuj nabídku web nástrojů pro ukládání, využívání, sdílení, připomínkování, analýzu, simulaci, optimalizaci a vizualizaci 2D a 3D CAD dat.

Služby Autodesk 360 jsou nyní integrovány do verzí 2016, 2015, 2014 a 2013 – zejména v aplikacích AutoCAD, Inventor, Showcase a v projekčních BIM aplikacích. V těchto produktech můžete otevírat a ukládat dokumenty přímo ve službách Autodesk 360 nebo můžete nastavit automatické ukládání vašich dat do služeb Autodesk 360. Využívat základní služby Autodesk 360 ale můžete ze všech produktů.

Odkaz: https://a360.autodesk.com/


A360 Viewer

Zjednodušený cloud prohlížeč 2D a 3D CAD dat ve více než 50 různých CAD formátech.

Odkaz: http://www.autodesk.com/products/dwg/viewers


AutoCAD Mobile

AutoCAD Mobile (původně AutoCAD 360, AutoCAD WS a „Project Butterfly“) je bezplatná, cloud verze CAD editoru podporujícího formát DWG a DXF. CAD výkresy je tak možné dotvářet a upravovat i online – odkudkoliv, z prostředí internetového prohlížeče (na libovolném počítači, notebooku, netbooku), nebo jako „AutoCAD 360 Mobile“ třeba i na mobilních zařízeních typu Android (telefony, tablety), Apple iPhone, iPad či iPod Touch či Windows (tablety, telefony, Surface hub, UWP).

AutoCAD Mobile je založen na cloudových technologiích, takže podmínkou jeho použití je (alespoň občasné) internetové připojení – DWG soubor je předem uploadován (ručně nebo automatickou synchronizací s desktop verzí AutoCADu) na internetový cloud server Autodesku (Amazon S3) a klientská aplikace A360 (web browser, iPad, smartphone apod.) pak komunikuje s tímto cloud serverem. Je tak možné sdílet, publikovat a připomínkovat CAD výkresy v týmu dalších uživatelů. Na serveru je k dispozici úložiště výkresů, včetně historie jejich verzí. Při samotné editaci nebo připomínkování DWG výkresu ale nemusíte být online. Mobilní AutoCAD 360 pracuje i v off-line režimu. DWG soubor lze editovat a připomínkovat i souběžně z více počítačů.

Pro „upload“ DWG výkresů na AutoCAD lze využít i webové služby Buzzsaw, Box.net, Dropbox, MobileMe, Egnyte, Buzzsaw nebo jiný souborový server nebo váš firemní SharePoint portál.

Odkaz: https://web.autocad.com/


DWG TrueView

S tímto volně stažitelným programem budete moci prohlížet formáty DWG či DXF. Navíc umožňuje prohlížení AutoCAD projektů od verze R14 až po poslední verzi. Při prohlížení výkresů je pak možné s nimi pracovat, posouvat je, přibližovat či zobrazovat 3D modely.

Hlavní funkce a vlastnosti:

Odkaz: http://www.autodesk.com/products/dwg/viewers


Autodesk Design Review

Autodesk Design Review je bezplatný prohlížeč DWF výkresů, který zvládá následující úlohy:

Odkaz: http://usa.autodesk.com/design-review/download/


Blender

Blender je open-source software pro modelování a vykreslování 3D počítačové grafiky a animací s využitím různých technik (např. sledování paprsku, radiosita, scanline rendering, GI). Vlastní interface je vykreslován pomocí knihovny OpenGL. OpenGL umožňuje nejen hardwarovou akceleraci vykreslování 2D a 3D objektů, ale především snadnou přenositelnost na všechny podporované platformy. Je to velmi kvalitní nástroj pro 3D modelování, který je dostupný pro více platforem. Obsahuje většinu funkcí, známých z drahých komerčních produktů od prostého modelování, přes práci s kamerou a světly, až k pokročilým NURBS křivkám atd. Program je šířen zcela zdarma, a tak si každý může vyzkoušet práci se třetím prostorem.

Mezi funkcemi programu najdeme například particle systémy, které se mimo jiné umí odrážet od pevných povrchů, pokročilý LSCM unwrap systém pro rychlý a kvalitní UV mapping, ramp shading a další.

Odkaz:

https://www.blender.org/download/

https://www.stahuj.cz/grafika_a_design/tvorba_grafiky/3d_nastroje/blender/


Innovation3D

Open source program pro modelování ve 3D. Tento nástroj je stále ve vývoji; v současnosti autor tvoří použitelné grafické rozhraní. Na stránkách jsou dostupné jak zdrojové kódy, tak binárky pro platformu x86. Tento software je určen pro Linux.

Odkaz: http://prdownloads.sourceforge.net/innovation3d/innovation3d_0.66.1.orig.tar.gz?download

Nebo: http://sourceforge.net/projects/innovation3d/files/


IrfanView

Grafický prohlížeč, podobný např. Acdsee32, zdarma pro nekomerční použití. Podpora formátů (JPEG, GIF – i animované, BMP, PCX, PNG, TIFF, TGA, ICO, AVI, WAV, MID, WMF, EMF, IFF/LBM, Photo-CD…). Velmi pěkně udělaný prográmek na práci s grafikou, který obsahuje všechny funkce potřebné pro správu obrázkových souborů. Podporuje neuvěřitelné množství grafických formátů, zvukových souborů, přehrávání CD a k ostatním lze stáhnout pluginy. Jako další výhody IrfanView lze uvést podporu rozhraní TWAIN, tvorbu HTML náhledů, konverzi všech možných formátů (i hromadnou), zvětšování, zmenšování, otáčení.

Odkaz: http://www.irfanview.com/main_download_engl.htm


CONTEC

Software pro nabídky staveb, výpočet ceny staveb, předvýrobní a výrobní přípravu staveb, řízení projektů, časové a síťové plánování, kontrolu kvality stavební výroby. Expertizy v uvedených oblastech. Automatizovaný systém pro přípravu a řízení výstavby CONTEC.

Automatizovaná agregace dokumentů stavebně technologické projektů do technologických etap, stupňů rozestavěnosti a objektů, tvorba a aktualizace stručných agregovaných dokumentů přípravy staveb a agregovaných typových síťových grafů.

Možnosti software:

Odkaz: http://www.contec.cz/demo.zip


SCIA Engineer – Výpočty a dimenzování / CAE

Scia Engineer, grafický softwarový systém pro návrh, výpočet a posouzení konstrukcí podle norem, splňuje oba požadavky. Původně byl vyvinut, aby sloužil stavebním inženýrům; nicméně nalezl své uplatnění i v dalších oblastech.

SCIA Engineer představuje užitečný nástroj pro různě složité výpočty od prostých nosníků (1D), přes samostatné desky (2D) k celým budovám (3D) a detailní analýze distribuce vnitřních sil předpjatých konstrukcí v čase (4D).

SCIA Engineer je k dostání v deseti jazycích a distribuovaný se sadou integrovaných knihoven. Tyto knihovny nabízejí materiály definované v různých národních normách, ocelové průřezy od různých výrobců, betonářskou výztuž a další komponenty stavebních konstrukcí. SCIA Engineer nabízí funkce návrhu a posouzení podle množství národních a mezinárodních norem.

SCIA Egnineer představuje kompaktní řešení BIM s nástrojem „True Analysis“, jenž umožňuje operovat s oběma typy dat (sdílenými i jedinečnými). Konstrukční model ukládá architektonická data (sdílená s dalšími aplikacemi) nezbytná pro kreslení. Výpočtový model zahrnuje informace nezbytné pro výpočet a návrh (jedinečná data SCIA Engineer).

A navíc, sofistikovaná funkce updatu ve SCIA Engineer svou schopností sloučit výpočtové modely ze dvou různých projektů či kombinovat výpočtový model zpracovaný ve SCIA Engineer s konstrukčním modelem upraveným v externích aplikacích posouvá možnosti běžného importu a exportu do nové dimenze.

Uživatelské prostředí programu:

Odkaz: https://www.scia.net/en/support/downloads

SCIA 21 64 bit: https://cdnstore.scia.net/sen/21.0.1021/SCIAEngineer_21.0.1021_setup.exe

SCIA 20 64 bit: https://cdnstore.scia.net/sen/20.0.4012.64/SCIAEngineer_20.0.4012.64_setup.exe

SCIA 19 32 bit: https://cdnstore.scia.net/sen/19.1.1023/SCIAEngineer_19.1.1023_setup.exe

SCIA 19 64 bit: https://cdnstore.scia.net/sen/19.1.1023.64/SCIAEngineer_19.1.1023.64_setup.exe

SCIA 18 32 bit: https://cdnstore.scia.net/sen/latest/SCIAEngineer_setup.exe

SCIA 18 64 bit: https://www.scia.net/en/support/downloads/scia-engineer-18#inline_content

SCIA 17: http://downloads.scia.net/support/sciaengineer/setup/17/release_17.01.2031.zip

SCIA 16: http://downloads.scia.net/support/sciaengineer/setup/16/release_16.0.103.zip

SCIA 15: http://downloads.scia.net/support/sciaengineer/setup/15/release_15.3.120.zip

SCIA 14: http://downloads.scia.net/support/sciaengineer/setup/14/release_14.0.1058.zip


NEXIS 32

Integrovaný grafický systém pro výpočty, dimenzování a výkresy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb ve Windows 2000, XP, NT a 9x. Systém je modulární, tzn. lze jej nakonfigurovat podle potřeb a přání zákazníků.

Systém umožňuje použít prutové, stěnodeskové a skořepinové prvky, provádět statické, dynamické, nelineární, stabilitní a speciální výpočty (podloží, fyzikální nelinearity), posuzovat ocelové prutové prvky podle různých norem (ČSN, EC, DIN, NEN, BS …), posuzovat betonové plošné i prutové prvky podle různých norem (ČSN, DIN, diEC …).

Na FTP serveru jsou volně ke stažení demoverze, nové verze, aktualizace, manuály a příklady ESA PT, NEXIS 32, FEAT a dalších produktů.

Odkaz: ftp://ftp.praha.scia.cz/pub/nexis/


FEAT

Moderní výpočtový systém pro statické výpočty stavebních nosných konstrukcí pod Windows, založený na MKP.

Je to univerzální nástroj na řešení většiny úloh, s nimiž se projektant – statik setkává. Jeho základní vlastností je kompaktnost a vzájemná provázanost jednotlivých modulů včetně posouzení podle příslušných norem. FEAT je programový systém pro řešení úloh z oboru statiky stavebních konstrukcí. Je vybavený kvalitním grafickým uživatelským rozhraním a vysokými výpočtovými možnostmi. FEAT je určený především pro náročnější statiku, protože jeho hlavní síla je v možnostech jednoduchého řešení prostorových konstrukcí. Jeho hlavními vlastnostmi jsou:

Nejnovější verze programu FEAT je vyvinutá pro operační systémy Windows NT – Windows XP. Je kvalitativně novým stupněm software, protože byl vytvořený nejen pro výpočty metodou konečných prvků, ale především pro skutečné konstruovaní nosných systémů. Ve FEATu uživatel nepracuje s konečnými prvky, ale jen s prvky konstrukce a jejich spoji. Jsou tu k dispozici entity jako např. nosník, sloup, deska, stěna, otvory atd. Tento přístup umožňuje velmi jednoduše „složit“ i komplikované konstrukce z prutových a plošných častí s možností jednoduché kontroly jejich vzájemného napojení. Vysoká interaktivnost systému, jehož integrovanou součástí jsou i návrhové moduly, dovoluje konstrukci snadno modifikovat na základě vypočítaných výsledků, pracovat s variantami atd. Díky těmto vlastnostem je možné FEAT označit za „CAD systém pro statiku“. Na FTP serveru jsou volně ke stažení demoverze, nové verze, aktualizace, manuály a příklady ESA PT, NEXIS 32, FEAT a dalších produktů.

Odkaz: ftp://ftp.praha.scia.cz/pub/feat/


Frilo Statika

Firma Nemetschek Scia uvedla na český trh osvědčený software německé firmy Fridrich a Lochner (Frilo). Frilo se specializuje na samostatné programy pro specifické výpočty v různých oblastech statiky. Jako novinku uvádí na trh rozšíření stávajících šesti modulů Frilo Statika pro beton a zdivo o další moduly pro ocelové konstrukce – ocelový sloup, ocelový nosník, analýza klopení nosníku a nosník jeřábové dráhy. V blízké budoucnosti budou k dispozici další samostatné moduly Frilo Statika pro konstrukční prvky, včetně modulů pro zakládání, střechy apod. K dispozici tak bude celý soubor samostatných programů pro specifické výpočty podle Eurokódů.

Odkaz: ftp://ftp.praha.scia.cz/pub/nexis/


Podélný profil kanalizace

Program slouží k sestavení podélného profilu terénu a navržení trasy kanalizace.

Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, šachet, parametry potrubí a dalších objektů zadává projektant do seznamů v dialogových panelech programu. Samozřejmostí je průběžná kontrola spádu trasy, interpolace terénu a výkopu na zvoleném staničení apod.

Výkres profilu je uložen do souboru typu DWG, který lze editovat a tisknout pomocí AutoCADu LT 98 nebo libovolnou vyšší verzí AutoCADu, nebo jiným CAD editorem s importem formátu DWG. Pro odečítání trasy přímo ze situační mapy spolupracuje Podélný profil s programem Situace. Na Podélný profil navazuje program Kubatury.

Odkaz: https://www.autopen.cz/pp_kan.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_pp_kom.pdf

Příklady vygenerovaných výkresů: https://www.autopen.cz/vykres_kan.zip


Podélný profil komunikace

Program slouží k sestavení podélného profilu terénu a navržení trasy komunikace (včetně příčných řezů).

Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, nivelety komunikace, poloměry zakružovacích oblouků apod. zadává projektant do seznamů v dialogových panelech programu. Samozřejmostí je průběžná kontrola spádu trasy, interpolace nivelety na zvoleném staničení apod.

Výkresy profilu a příčných řezů jsou uloženy do souborů typu DWG, které lze editovat a tisknout pomocí AutoCADu od verze LT 98, nebo jiným CAD editorem s importem formátu DWG. Pro odečítání trasy přímo z výkresu spolupracuje Podélný profil s programem Situace.

Odkaz: https://www.autopen.cz/pp_kom.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_pp_kom.pdf


Podélný profil voda, plyn

Program slouží k sestavení podélného profilu terénu a navržení trasy vodovodu nebo plynovodu.

Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, parametry potrubí a dalších objektů zadává projektant do seznamů v dialogových panelech programu. Samozřejmostí je průběžná kontrola spádu trasy, interpolace terénu a výkopu na zvoleném staničení apod.

Výkres profilu je uložen do souboru typu DWG, který lze editovat a tisknout pomocí AutoCADu LT 98 nebo libovolnou vyšší verzí AutoCADu, nebo jiným CAD editorem s importem formátu DWG. Pro odečítání trasy přímo ze situační mapy spolupracuje Podélný profil s programem Situace.

Odkaz: https://www.autopen.cz/pp_vod.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_pp_vod.pdf

Příklady vygenerovaných výkresů: https://www.autopen.cz/vykres_vod.zip


Podélný profil vodní toky

Program slouží k sestavení podélného profilu terénu a navržení trasy vodního toku (včetně příčných řezů).

Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, nivelety jednotlivých linií apod. zadává projektant do seznamů v dialogových panelech programu. Samozřejmostí je průběžná kontrola spádu trasy, interpolace nivelety na zvoleném staničení apod.

Výkresy profilu a příčných řezů jsou uloženy do souborů typu DWG, které lze editovat a tisknout pomocí AutoCADu LT 97 nebo libovolnou vyšší verzí AutoCADu, nebo jiným CAD editorem s importem formátu DWG. Pro odečítání trasy přímo z výkresu spolupracuje Podélný profil s programem Situace.

Odkaz: https://www.autopen.cz/pp_vtk.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_pp_vtk.pdf


Kubatury komunikace

Program byl vytvořen jako nadstavbová část Podélného profilu komunikace. Pro úspěšné provedení výpočtů je nezbytné nejdříve vytvořit výkresy profilů pomocí programu Podélný profil komunikace 4. Datové soubory typu *.kom4, které tím vzniknou, jsou výchozím bodem, na kterém zahajuje práci tento program s názvem Kubatury komunikace 4.

Program obsahuje pět modulů:

Výpočet kubatur a ploch:

Program provede výpočty délek a ploch na jednotlivých řezech a vypočítá plochy a kubatury mezi řezy ze vzdáleností jednotlivých řezů.

Tím jsou splněny všechny předpoklady pro vygenerování výsledkových formulářů a výkresu hmotnice.

Program provádí výpočty těchto položek:

Formulář:

Formulář se sestaví automaticky. Je možné jej tisknout, editovat, ukládat ve formátu RTF (pro další zpracování např. ve Wordu) a exportovat do tabulky Excelu XLS.

Odkaz: https://www.autopen.cz/kub_kom.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_kub_kom.pdf


Kubatury, hydraulika pro Podélný profil vodní toky

Program je vytvořen jako nadstavbová část programu Podélný profil vodní toky verze 3. a nemůže být používán samostatně. Pro úspěšný výpočet hydraulických parametrů koryta a pro výpočet kubatur je nezbytné nejdříve vytvořit výkresy podélného profilu a příčných řezů pomocí programu Podélný profil vodní toky. Datový soubor typu *.vtk4, který tím vznikne, je výchozím bodem, na kterém zahajuje práci program s názvem Kubatury, hydraulika pro Podélný profil vodní toky.

Program obsahuje tyto moduly:

Odkaz: https://www.autopen.cz/kub_vtk.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_kub_vtk.pdf


Kubatury, rozpočty pro podélný profil kanalizace

Program byl vytvořen jako nadstavbová část programu Podélný profil kanalizace ver. 3. a nemůže být používán samostatně.

Program obsahuje tři výpočtové moduly:

a dále tři rozpočtové moduly:

Odkaz: https://www.autopen.cz/kub_kan.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_kub_kan.pdf


Kubatury, rozpočty pro podélný profil voda, plyn

Program byl vytvořen jako nadstavbová část programu Podélný profil voda – plyn ver. 2 a nemůže být používán samostatně.

Program obsahuje tři výpočtové moduly:

a tři rozpočtové moduly:

Odkaz: https://www.autopen.cz/kub_vod.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_kub_vod.pdf


Přehledný podélný profil vodovod

Programy slouží k vytvoření výkresu přehledného podélného profilu vodovodu.

Staničení a výšky vrcholových bodů terénu, niveletu tlakové čáry, parametry potrubí a dalších objektů zadává projektant do seznamů v dialogových panelech programu.

Výkres profilu je uložen do souboru typu DWG, který lze editovat a tisknout pomocí AutoCADu LT 98 nebo libovolnou vyšší verzí AutoCADu, nebo jiným CAD editorem s importem formátu DWG. Pro odečítání trasy přímo ze situační mapy spolupracuje Podélný profil s programem Situace; pro naplnění datových tabulek lze použít také import z Podélného profilu voda, plyn 4.

Odkaz: https://www.autopen.cz/pp_pre.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_pp_pre.pdf

Příklady vygenerovaných výkresů: https://www.autopen.cz/vykres_pre.zip


Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě 4.0

Hydrotechnický výpočet kanalizační sítě je samostatný program. Lze s ním provádět návrhy nových kanalizačních systémů i posuzovat stávající díla. Potrubí lze navrhovat s kruhovým vejčitým nebo tlamovým profilem.

Návrh sítě probíhá v těchto krocích:

1. Nejdříve je nutno sestavit strom s větvením podle topologie navrhované sítě. Přidávání stok do systému a mazání stok se provádí buď ručně tlačítky [+] a [–], nebo načtením souborů Podélného profilu kanalizace ver. 3. V tomto případě si program načítá nejen topologii sítě, ale také údaje o délkách jednotlivých stok a spádech. Pro posouzení stávajícího stavu lze převzít i použité průměry a provozní drsnosti potrubí.

2. Potom je třeba zadat zbývající parametry jednotlivých stok, jako je plocha dílčího sběrného povodí, návrhový déšť, jiné vody ap. Parametry lze zadávat jednotlivě, pro každou stoku zvlášť nebo skupinově, pro celou síť. Odečty délek stok a ploch dílčích sběrných povodí je možné provádět přímo ze situační mapy v CAD programu (AutoCAD, Bentley Microstation, DesignCAD).

3. Pro vlastní výpočet lze použít lze jednu ze tří metod:

Program navrhne dimenzování sítě a sestaví výsledkový formulář s řadou hodnot: DN, objemové a výškové plnění, rychlost a unášecí sílu toku, časy průtoku systémem. Výpočet je možno provádět i s ohledem na účinky provzdušnění proudu.

4. Výsledkový formulář je možno editovat, tisknout a ukládat do datových souborů.

Odkaz: https://www.autopen.cz/hydra.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_hydra.pdf


Situace

Program Situace je určen pro odečet souřadnic kanalizační, vodovodní nebo plynové sítě nebo komunikace z mapy. Odečtená data slouží k naplnění datových tabulek programů Podélný profil voda – plyn, Podélný profil kanalizace, Podélný profil komunikace, Podélný profil vodní toky. Jedná se o nadstavbu AutoCADu (od verze LT98 výše), DesignCADu (od verze Pro 2000), Bentley Microstation od verze J 7.1.

Program provádí odměřování souřadnic Y, X, Z z výkresu situace (situační mapy). Tyto souřadnice převádí na přírůstkové délkové souřadnice (staničení). Naměřené a spočítané hodnoty ukládá do seznamu. Program rovněž umožňuje rychlé vkládání kót staničení a popisů vrcholových bodů do výkresu. Program generuje trojúhelníkovou síť nad výškopisem a sestrojí lomové body terénu.

Výstupem programu je:

Odkaz pro AutoCad: https://www.autopen.cz/upgrade/install_situace_8_acad.exe

Odkaz pro DesignCAD: https://www.autopen.cz/upgrade/install_situace_8_dcad.exe

Odkaz pro Microstation: https://www.autopen.cz/upgrade/install_situace_8_micro.exe

Odkaz pro Bricscad, ZWCAD, progeCAD, DraftSight, 4MCAD, CADKON+: https://www.autopen.cz/upgrade/install_situace_8_icad.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_situace.pdf


Výpočet vodovodní sítě 4

Program Výpočet vodovodní sítě je určen k dimenzování potrubí vodovodního řadu. Program umožňuje řešit sítě větvené i zakruhované. Výpočtem lze řešit nové sítě i posuzovat stávající díla.

Návrh sítě probíhá ve třech krocích:

1. Sestavení schématu

Schéma sítě se zadává na matici tlačítek. Tvorba schématu je velice jednoduchá. Projektant zadá v daném místě větev nebo uzel pouhým stisknutím tlačítka. Uzly představují bodové odběry, větve představují ulice. Velikost schématu je omezena na 3300 uzlů a 6600 větví. Tvar schématu, počet okruhů ani počet uzlů v okruhu není nijak omezen.

2. Zadání výpočtových parametrů

Výpočtové parametry jednotlivých uzlů a větví se zadávají v přehledných tabulkách. Nástroj pro skupinové zadání společných parametrů sítě velmi urychluje tuto část návrhu.

Parametry větví:

délka [m], místní ztráty [%] (náhradní délka), materiál (vyjadřuje škálu DN / světlostí a drsnost), nařízený průměr (nepovinný parametr umožňující „vnutit” DN), potřeba větve [l/s] (možno použít jednoduchý kalkulátor), denní nerovnoměrnost, hodinová nerovnoměrnost.

Parametry uzlů:

geodetická výška [m n. m.], odběr [l/s], současnost (možno použít přehledný panel s jezdcem), požadovaný tlak [m].

Dále je třeba zadat parametry zdroje (geodetická výška [m n. m.]) a dopravní výšku čerpadel [m], pokud jsou ve schématu použita.

3. Vlastní výpočet dimenzí, tlaků a ztrát lze provést podle Mannigových nebo Ševelevových vzorců. K vyvažování okruhů je použita Lobačev-Crossova iterační metoda. Výsledky výpočtů zobrazí program v přehledném formuláři. Tento formulář je možno tisknout nebo ukládat do souboru ve formátu RTF pro následné zpracování textovým editorem (např. Word).

Odkaz: https://www.autopen.cz/sit_voda.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_sit_voda.pdf


Výpočet tlakové kanalizace

Úkolem programu Výpočet tlakové kanalizace je dimenzovat síť a stanovit hydraulické parametry sítě. Otázka, kolik čerpadel je v síti současně v činnosti a na jakých místech je nahodilý jev. K tomu, aby bylo možné učinit nějaké číselné předpoklady o hydraulických stavech během provozu sítě, byl vytvořen model, který simuluje práci sítě po zvolené časové období.

Návrh sítě probíhá v těchto krocích:

1. Sestavení schématu

Schéma sítě se zadává na panelu Schéma. Tvorba schématu je velice jednoduchá. Projektant zadá v daném místě větev nebo uzel pouhým stisknutím tlačítka. Uzly představují DČJ (domovní čerpací jednotky) nebo rozvětvení sítě nebo uzávěry, větve představují spojovací potrubí. Tvar schématu není nijak omezen.

2. Zadání výpočtových parametrů

Výpočtové parametry jednotlivých uzlů, větví a DČJ se zadávají v přehledných tabulkách. Nástroj pro skupinové zadání společných parametrů sítě velmi urychluje tuto část návrhu.

3. Vlastní výpočet dimenzí, tlaků a ztrát

Nejdříve je všem nádržím v DČJ přiřazena náhodná výchozí hladina a program odstartuje simulaci. Do nádrží přitéká voda. V období mimo špičku malým přítokem, v období ve špičce vysokým přítokem. Po dosažení horní spínací hladiny v nádrži je spuštěno čerpadlo, které nádrž jistý časový úsek vyprazdňuje. Potom dochází opět k postupnému plnění nádrže. Pro stanovení hydraulických parametrů sítě jsou důležité právě časy běhu čerpadel a zejména jejich současnost – souběžné odčerpávání několika nádrží ve stejný okamžik. Program zjišťuje v době startu každého čerpadla stav ostatních čerpadel a počítá průtoky, rychlosti a tlakové ztráty v tomto čase. K nejčetnější současnosti běhu více čerpadel dojde vždy v době špičky. Průtoky ve větvích se směrem k ČOV postupně sčítají a vytvářejí špičkové zatížení sítě. Program v několika cyklech vyváží pracovní bod právě běžících čerpadel a výsledky průtoků, rychlostí a tlaků si zaznamená. Potom pokračuje simulace až k době sepnutí dalšího čerpadla a zaznamenání dalších výsledků. Tímto způsobem lze po určité době simulace provozních stavů sítě (např. 30 dní) prohlásit, že téměř všechny možné kombinace současnosti běhů všech čerpadel se již odehrály a delší simulace již žádné zásadní změny ve výsledcích nepřinese. Výsledky simulace jsou statistickou množinou možných pracovních stavů sítě. Pro návrh sítě se přitom zpravidla nepoužívají maximální dosažené hodnoty (vyskytnou se zcela ojediněle a lze jim zabránit ochrannými mechanizmy na DČJ) ale hodnoty, které nebudou s jistou pravděpodobností (např. 86 %) překročeny. Při výpočtu tlakových ztrát je použita Darcy-Weisbachova rovnice s použitím rovnice Colebrook-Whiteovy pro stanovení součinitel ztráty třením.

Výsledky:

Výsledky výpočtů zobrazí program v přehledných formulářích. Tento formuláře je možno tisknout nebo ukládat do souboru ve formátu RTF pro následné zpracování textovým editorem (např. Word).

Odkaz: https://www.autopen.cz/tlak_kan.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_tlak_kan.pdf


Import XYZ

Program Import XYZ je určen pro přenos geografických dat z textových souborů do situačních map v AutoCADu. Uspořádání dat v textových souborech se předpokládá ve sloupcích, např. takto:

č. Y X Z Poznámka
1 724172.54 953250.75 435.81 spojka Plason
2 724172.18 953254.34 436.03  
3 724171.07 953261.07 436.57 spojka XAGA

Výkres zaměřovacích bodů lze sestrojit dvěma způsoby: buď přímým vykreslováním v AutoCADu, nebo vygenerováním výkresu (souboru) ve formátu DWG.

Program provádí odečítání souřadnic Y, X, Z z textového souboru. Tyto souřadnice převádí (volitelně) do čtvrtého kvadrantu a vynáší jednotlivé body tak, že souřadnice Y textového souboru jsou v AutoCADu odměřovány vodorovně a souřadnice X svisle. Do geometrického místa bodu je ve výkresu AutoCADu vložen bod, popis tohoto bodu a výška bodu (ve zvoleném formátu). Jednotlivé entity jsou roztříděny do hladin: imp_body, imp_c_bodu, imp_vysky. Texty jsou provedeny textovým stylem imp_xyz s nastavitelným libovolným fontem a výškou písma.

Program spolupracuje s AutoCADy od verze LT98 výše.

(AutoCAD) – https://www.autopen.cz/import_xyz_acad.exe

(Intellicad) – https://www.autopen.cz/import_xyz_bcad.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_import_xyz.pdf


Kladečské plány JMA a DUKTUS

Programy Kladečský plán JMA (Jihomoravská armaturka) a DUKTUS (Litoměřice) jsou určeny pro vkládání značek armatur do výkresu. Programy obsahují kompletní knihovny daného výrobce. Jedná se o nadstavby AutoCADu, programy spolupracují s AutoCADy od verze LT 98 výše.

Program Univerzální kladečský plán navazuje na řadu kladečských plánů JMA, DUKTUS. Tento nový program ale není omezen výrobním programem konkrétního výrobce. Nabízí univerzální prostředí pro výběr značek z litiny, tvárné litiny, včetně uzamykatelných spojů, tvarovky PVC a elektrotvarovky PE. Program Univerzální kladečský plán dovoluje vkládat nejen jednotlivé značky, ale celé skupiny často se opakujících sestav.

Základní rysy jsou pro všechny Kladečské plány společné:

Popisy značek lze do výkresu umisťovat zároveň se značkou, nebo je možné popisy vytvářet dodatečně v automatizovaném cyklu. Programy provádí výpis a sumarizaci dílů. Výpis lze vkládat do výkresu jako tabulku, nebo je možné jej uložit do textového souboru nebo tabulky Excelu XLS.

Vkládání značek do výkresu je řešeno velice komfortně. Každá značka (skupina značek) je generována ve zvoleném měřítku a zavěšena na kurzor AutoCADu za jeden ze čtyř možných úchopových bodů. Po vložení značky se v druhém kroku (volitelně) nabídne vložení popisu značky. Značka je blok AutoCADu. Obsahuje textový atribut s popisem značky, který lze kdykoliv dodatečně změnit. Kresba je roztříděna do jednotlivých hladin. Barevně jsou proto rozlišeny příruby, hrdla, úchopové body a popisy. To umožňuje jednoduché přiřazení tlouštěk čar výkresu při tisku.

Odkaz 1: https://www.autopen.cz/jma.exe

Odkaz 2 – kladečský plán univerzální pro Autocad: https://www.autopen.cz/kp_acad.exe

Odkaz 3 – kladečský plán univerzální pro Bricscad, ZWCAD, progeCAD: https://www.autopen.cz/kp_bcad.exe


MĚŘENÍ

Program MĚŘENÍ provádí odměřování délek nebo ploch z výkresu v AutoCADu. Naměřené hodnoty exportuje do tabulky Excelu a doplňuje ji (volitelně) o výpočty ploch nebo kubatur. Naměřené hodnoty lze také ihned po odečtu vkládat do výkresu AutoCADu jako textový údaj.

Odkaz: https://www.autopen.cz/mereni.exe

Manuál: https://www.autopen.cz/manual_mereni.zip


Sloup v. 1.02

Nástroj pro automatizovanou tvorbu výrobní výkresové dokumentace především prefabrikovaných sloupů. Program komplexně řeší sloupy obdélníkového průřezu s různými variantami úpravy zhlaví a paty sloupu. Lze generovat sloupy osazované do kalichu nebo sloupy stykované navařením přes trny. Jsou nabízeny různé způsoby vyztužení průřezu. Program vygeneruje všechny potřebné výkresy: tvar, armaturu a případně stykovací kování. Výkres tvaru obsahuje kromě pohledů na sloup také ostatní nezbytné prvky sloupu: manipulační prostředky (transportankery), montážní otvory a zabudovaná kování (plotny). Přehledné ovládání je doplněné grafickým zobrazením zadávaných dat.

Použití automatizovaného řešení tvorby výrobní dokumentace přináší řadu výhod:

Odkaz: http://www.probeton.cz/main.htm?download


Sloup K v. 1.0

Upravená verze programu Sloup pro kreslení kruhových sloupů. Umožňuje kreslit sloup kruhového průřezu, varianty zhlaví jsou shodné se základní verzí, tedy vytažená výztuž, trny nebo bez ničeho. Pata je omezena pouze na provedení do kalichu nebo na bodku (trubka).

Součástí programu je pomůcka pro určení polohy vyčnívající výztuže (rozteče trnů) ve vztahu ke krytí výztuže a odsazení bodky. Výztuž sloupu šesti nebo osmi pruty rozdělenými po obvodu. Třmínky lze zadávat buď jednotlivé (obruče) nebo jako spirálu (šroubovice). U kruhových sloupů nejsou aplikovány plotny.

Odkaz: http://www.probeton.cz/main.htm?download


Pilota v. 1.00

Kreslení armovacích výkresů vrtaných železobetonových pilot. Program umožňuje rychlé generování prováděcí dokumentace pro piloty libovolného průměru a délky. Piloty jsou vyztuženy rovnoměrně rozdělenou výztuží po obvodu, jsou možné úpravy výztuže v hlavě (ohnutí kvůli kalichu hlavice) a v patě (ohyb do hrotu kvůli manipulaci, zkrácení výztuže). Pomocí střídání dvou různých profilů lze optimalizovat vyztužení průřezu. Program vygeneruje kompletní výkres armokoše včetně případných distančních třmínků a výkazu výztuže. Přímý tisk výkresů výrazně zvyšuje produktivitu práce a eliminuje rutinní chyby. V této verzi program neřeší výztuž hlavice, která bude doplněna do následujících verzí. V případě potřeby program umožňuje export do jiných CAD programů.

Odkaz: http://www.probeton.cz/main.htm?download


Výpis výztuže v. 1.27

Program Výpis výztuže slouží k vytváření tabulek výkazu výztuže na armovacích výkresech. Je možné zadávat libovolné množství položek betonářské výztuže včetně svařovaných sítí. Uživatelsky je možné nastavit jednotky (m, mm), barvy pro export do CAD, způsob vykazování sítí (společně s betonářskou výztuží nebo samostatnou tabulkou) atd. Výslednou tabulku lze vytisknout nebo vložit přímo do výkresu výztuže (AutoCAD atd.). Je možné ji vložit jako kresbu – entity nebo jako objekt OLE.

Odkaz: http://www.probeton.cz/main.htm?download


Svary v. 1.0

Program Svary umožňuje návrh a posouzení svarových spojů různých typů:

Spoj může být zatížen podle svého charakteru tahovou silou, smykovou silou a ohybovým momentem. K dispozici je celá řada typových schémat připojení – tupý spoj pásovin, koutový přípoj pásoviny podélnými nebo čelními svary, případně jejich kombinací, přeplátované i tupé spoje betonářské výztuže, styk betonářské výztuže s pásovinou atd. Program umožňuje výběr mezi různými pevnostními třídami oceli (37,52,…) a parametrů provedení svarů (ruční, automatem, s defektoskopickou kontrolou atd.) Všechny posudky je možné průběžně zapisovat do dokumentu, ke každému posuzovanému svaru lze přidat popisek, takže vytištěný dokument může obsahovat i více svarů. Stejně jako u programu Konzola nebo Nosník je možné definovat vlastní formát tiskové stránky.

Odkaz: http://www.probeton.cz/main.htm?download


Nosník v. 2.20

Umožňuje výpočet vnitřních sil a průhybu nosníku o jednom poli pro libovolné zatížení. Je možné zadávat více zatěžovacích stavů a zobrazovat průběhy vnitřních sil v normových nebo výpočtových hodnotách pro zvolené kombinace zatížení. K tomu přibývá možnost tisku, ukládání na disk a „wizard” neboli generátor zatížení, který umožňuje rychlý výpočet např. průvlaku žebrového stropu nebo střešního vazníku.

Odkaz: http://www.probeton.cz/main.htm?download


Konzola v. 1.15

Program posuzuje krátkou přímo uloženou železobetonovou konzolu podle ČSN 73 1201. Je možné zadat konzolu se šikmým náběhem, nebo rovnou. Důležitou vlastností programu je možnost různého stupně podrobností, uváděných v tiskovém výstupu:

Formát výstupu je do značné míry uživatelsky konfigurovatelný, je možné nastavit vzhled stránky (rámečky, dělicí čáry), velikosti okrajů, záhlaví, zápatí a je možné i doplnění firemního loga a adresy. Tyto hodnoty jsou ukládány do inicializačního souboru, takže po definici vlastní stránky budou mít všechny vaše tisky jednotnou úpravu.

Pro konzolu jsou posuzovány následující body:

Ovládání programu je jednoduché s průběžnou nápovědou na dolní liště okna. Sled zadání vstupních údajů sleduje logickou návaznost při návrhu: obecné údaje, geometrie, zatížení na základě, kterého lze provést návrh nebo posouzení zadané výztuže a na závěr tiskový výstup.

Je možné nechat navrhnout výšku konzoly pro dané zatížení a zadanou šířku. Dále je implementován návrh výztuže, jak hlavní, tak třmínků. Při návrhu výztuže je pro zadaný profil a třídu oceli dopočítáno minimální počet kusů jednotlivých položek. Rezerva při návrhu (zadávaná na kartě „Úloha“) je zohledněna navýšením zatížení o příslušný počet procent.

Odkaz: http://www.probeton.cz/main.htm?download


Tabulky plochy výztuže v. 1.26

Tabulky plochy betonářské výztuže jsou jednou ze základních pomůcek, používaných při statickém návrhu železobetonových konstrukcí. Program umožňuje zobrazení tabulky seřazené podle počtu prutů, nebo podle vzdálenosti mezi vložkami. Kromě toho umožňuje vyhledání plochy v zadané toleranci k ploše vypočtené ze statického výpočtu s danou tolerancí a vyhledání vhodné rozdělovací výztuže.

Základní funkce programu:

Odkaz: http://www.probeton.cz/main.htm?download


Háky

Program provádí návrh úchytů pro manipulaci s dílci podle ČSN 73 1201 příloha 11. Je možné navrhovat háky namáhané tahem nebo střihem. Kromě háků program umožňuje i návrh manipulačního trnu pro tyčové prvky (zejména sloupy) manipulované pomocí kruhového trnu a montážního otvoru. Je navržen minimální nutný průměr trnu s ohledem na únosnost (ohyb, střih) a deformaci trnu (pro stanovení tolerance velikosti otvoru pro vyjmutí trnu).

Odkaz: http://www.probeton.cz/main.htm?download


CBT Software

Systém MINI-ELR je menší a mnohem levnější verze velkých projektových programů ROZETA a PERLA. Je určen pro menší projekty a pro rychlé zakreslení stávajícího stavu a vytvoření revizní zprávy.

MINI-ELR Plus – střední balík elektro – jednopólové a třípólové schéma, liniová schémata, elektroinstalace do půdorysů, hromosvody, specifikace, revizní zprávy, tabulky …

ROZETA – komplexní návrh elektro rozvaděčů na počítačích PC (výkresy, rozpočty, tabulky, archiv, ceníky).

PERLA – elektroinstalace do půdorysů (výkresy, specifikace, rozpočty, osvětlení, technická zpráva, revize).

SMARAGD – komplexní návrh měření a regulace na počítačích PC (výkresy okruhů, technologií, vnitřku, specifikace, rozpočty, tabulky, archiv, ceníky).

TOPAS – topenářská obvodová schémata na počítačích PC (výkresy, rozpočty, archiv, ceníky).

Demoverze zasílají na CD, které obsahuje demoverze všech systémů.


RSTAB, RFEM

Demoverze RSTAB (anglicky) s přídavnými moduly, včetně SHAPE-THIN a FE-LTB a manuálu (anglicky).

Demoverze RSTAB (německy) s přídavnými moduly, včetně SHAPE-THIN a FE-LTB a manuálu (německy).

Demoverze RFEM (anglicky) s přídavnými moduly. Program je pro výpočet komplexních 3D konstrukcí. Modeluje a vypočítá stropní desky, stěny, průvlaky, skořepiny, lomenice, prutové konstrukce, mosty, nádrže či přípoje. Zadejte parametry konstrukcí. Změníte-li některé parametry, automaticky proběhne celková aktualizace geometrie a zatížení konstrukce. RFEM 2.xx nabízí velmi jednoduché a intuitivní ovládání, které se snadno naučíte.

Demoverze RFEM (německy) s přídavnými moduly a příklady. Uživatelská příručka k programu RFEM 1.xx Začínáme s programem (anglicky).

Po vyplnění formuláře a zaslání identifikačních údajů je možné stáhnout.

Odkaz: https://www.dlubal.com/de/downloads-und-infos


SchémataCAD

Software pro kreslení technických výkresů, elektrotechnických schémat a výkresů technických zařízení budov (TZB).

Odkaz: http://www.elmer.cz/download.html

Manuál: http://www.elmer.cz/src-sch.html


EL-Revize

Tvorba revizních zpráv, důležité články z elektrotechnických norem, seznam závad, ceník.

Odkaz: http://www.elmer.cz/download.html


EL-Spotřebiče

Evidence spotřebičů, včetně ručního nářadí. Sestavení protokolů o kontrole a revizi, sledování termínů kontrol a revizí. Tisk seznamu spotřebičů ke kontrole i k revizi, tisk provedených kontrol a revizí, sestavení seznamu nevyhovujících spotřebičů.

Odkaz: http://www.elmer.cz/download.html


EL-Testy

Program je určen pro výuku a přezkušování pracovníků v elektrotechnice. Obsahuje již 15 připravených vzorových testů (i s obrázky druhu sítí) po 40 otázkách pro přezkušování elektrotechniků podle § 6, § 7, § 8§ 10 vyhlášky č. 50/78 Sb. Dále program nabízí tvorbu vlastních testů, přidávání otázek a funkce pro zamíchání otázek a pořadí odpovědí. Při tvorbě testu lze vybrat otázky z dodávaného seznamu všech otázek (více než 200 otázek a otázky pro oblast telekomunikací). Je umožněn tisk testu prázdného nebo vyplněného i tabulky správných odpovědí. Sestaví vyhodnocení testu a zobrazí chybné odpovědi. Navíc v režimu výuky umožňuje program zobrazit odpovídající článek normy (pro tuto funkci je potřebný nainstalovaný software EL-Revize). Program umožňuje přehledně evidovat absolventy testů, s rychlým vyplňováním a tiskem protokolu o zkoušce a s osvědčením. Software EL-Testy je možné použít i při výuce na odborných školách.

Odkaz: http://www.elmer.cz/download.html

Manuál: http://www.elmer.cz/src-tst.html


SoftCAD.3D Universal

Plně funkční trialová verze na 30 dní.

Profesionální architektonický a obecný prostorový modelář, určený pro intuitivní vytváření 3D modelů staveb, návrhy interiérů, 3D design a modelaci terénu, vybavený nástroji pro vizualizaci a vytváření animací.

Odkaz: http://www.softcad.com/indexeuro.asp?page=product/download.asp


SoftCAD.3D Architectural version 2.04

Zkušební verze – časově omezená funkčnost.

Profesionální architektonický a obecný prostorový modelář určený pro intuitivní vytváření 3D modelů staveb, návrhy interiérů, 3D design a modelaci terénu, vybavený nástroji pro vizualizaci a vytváření animací.

Odkaz: http://www.architech.cz/Download/SoftCAD_3D/SoftCAD_3D_V204_CZ.exe


SPIRIT

Po vyplnění formuláře je možné stáhnout trialovou verzi na 30 dní.

SPIRIT je systém určený projektovým ateliérům, dodavatelům staveb, výrobcům stavebních prvků, studentům. Uživatelé od počátku jeho vývoje v roce 1986 oceňují hlavně jednoduchost ovládání, zohlednění požadavků v nových verzích, cenovou politiku a podporu distributorů. SPIRIT nevnucuje uživateli styl, ale nabízí mu možnosti podle charakteru jeho práce. Umožňuje moderní technologií ZAK–Zónově orientované Architektonické Konstruování – provázat přes databáze údaje o stavebních dílech a konstrukcích. Tím je uživatel oproštěn od dilematu, zda tvořit ve 2D nebo 3D. Vytváří objekt a podle stupně projektové dokumentace generuje půdorysy patřičného měřítka nebo prostorové modely, a to vše z jednoho schématu objektu. Půdorysy může doplnit výpisy a prostorové modely vizuálním zpracováním.

Odkaz: https://www.softtech.de/downloads/demoversionen


Microsoft WORD 2007 Viewer

Microsoft Word Viewer umožňuje otevírat dokumenty aplikace Microsoft Word pro systém Windows a Microsoft Word pro systém Macintosh. Kromě dokumentů aplikace Word (soubory s příponou DOC) lze také otevírat soubory uložené v jiných formátech jako jsou:

Pomocí prohlížeče Microsoft Word Viewer lze prohlížet, tisknout a kopírovat obsah dokumentů do jiných programů. Nelze však upravit otevřený dokument, uložit jej nebo vytvořit nový dokument.

Odkaz: http://www.slunecnice.cz/sw/word-viewer/stahnout/


Microsoft EXCEL Viewer

Microsoft Excel Viewer je prohlížeč, který vám umožní otevřít, prohlídnout i tisknout sešity aplikace Excel, přestože není nainstalovaná. Je možné také kopírovat data z prohlížeče Excel Viewer do jiného programu. Nelze však upravit data, uložit sešit nebo vytvořit sešit nový.

V programu Excel Viewer lze otevřít tyto formáty souborů aplikace Excel: XLS, XLT, XLC, XLM a XLW. V programu Excel Viewer můžete posouváním prohlížet různé části listu a stejně jako v aplikaci Excel je možné určit data listu, která se mají vytisknout, a nastavit možnosti tisku.

Excel Viewer dokáže otevřít soubory:

Odkaz: http://www.slunecnice.cz/sw/excel-viewer/stahnout/


Microsoft PowerPoint Viewer

Program PowerPoint Viewer umožňuje spouštění plnohodnotných prezentací (včetně prezentací chráněných heslem) bez nainstalování programu PowerPoint. PowerPoint Viewer umožňuje prezentace spouštět a tisknout, nelze je však upravovat.

Ovládání je jednoduché. Na disku vyhledáte soubor, který chcete spustit, a prezentujete. Program obsahuje standardní ovládací prvky pro navigaci v prezentaci (šipky pro pohyb mezi snímky apod.).

PowerPoint Viewer umožňuje prohlížení prezentaci vytvořené v programu Microsoft PowerPoint od verze 97 do verze 2010.

Odkaz: http://www.slunecnice.cz/sw/powerpoint-viewer/stahnout/


FIN EC (všechny programy)

Od doby svého vzniku v polovině 80. let si program FIN získal oblibu především svou spolehlivostí a přehledností ovládání. Přednosti předchozích verzí jsou dále doplněny o další možnosti a vylepšení v novém grafickém prostředí pro MS Windows. Většina programů systému vzájemně spolupracuje, ale je možno je používat i samostatně.

Odkaz: https://www.fine.cz/vypocty-statiky/demo/


GEO5 (všechny programy)

Systém je souborem programů, určených k řešení základních geotechnických úloh. Snadno pochopitelný a ovladatelný systém sestává ze samostatných programů, které mají stejné uživatelské rozhraní a vzájemně spolu komunikují.

Odkaz: https://www.fine.cz/geotechnicky-software/demo/


TRUSS4

TRUSS4 je program určený pro výpočet dřevěných příhradových konstrukcí, spojovaných styčníkovými deskami s prolisovanými trny.

TRUSS4 se skládá z:

Programy jsou dodávány v rámci komplexní technologie Bova-nail, která zahrnuje též strojní zařízení pro přípravu přířezů a výrobu vazníků a ocelové spojovací prostředky. S jednotlivými částmi technologie se lze seznámit na stránkách firmy BOVA.

Nejdůležitější funkce:

Modelování konstrukce:

Návrh a posouzení konstrukce:

Výpočtové možnosti:

Výstupy:

Odkaz: https://www.fine.cz/stresni-konstrukce/demo/


ElProCAD

Základní vlastnosti systému:

Odkaz: http://mail.astrasw.cz/cs/content/elprocad-vzprocad-verox-demo


VzProCAD

Tuzemský systém určený pro zpracování kompletní projektové dokumentace vzduchotechnických zařízení ve 3D. VzProCAD je profesionální graficko-databázový systém určený pro zpracování úplné projektové dokumentace vzduchotechniky s podporou grafického editoru AutoCAD 2000–2009, Architectural Desktop nebo Architectural. Systém podporuje zpracování realizační projektové dokumentace, projektů pro stavební řízení i výběr dodavatele.

Odkaz: http://mail.astrasw.cz/cs/content/elprocad-vzprocad-verox-demo


Verox

Výkonný prostředek ke zpracování rozpočtů a specifikací projektů elektrotechniky (v oblasti silnoproudu, sdělovacích zařízení a EPS a měření a regulace), zdravotních instalací, ústředních vytápění a vzduchotechniky. Systém je trvale výborně aktualizován, obsahuje rozsáhlé ceníkové databáze udržované autorskou firmou i výrobci materiálů.

Odkaz: http://mail.astrasw.cz/cs/content/elprocad-vzprocad-verox-demo


Fonty

Stránka obsahuje odkazy směřující na servery, jejichž kvalita byla prověřena.

Fonty s českou a slovenskou diakritikou – vysoce kvalitní (Střešovická písmolijna, Gentium – písmo pro národy, Miniml a mnoho dalších).

Odkaz: https://www.ceskefonty.cz/


conVERTER

Aplikace je určena pro převody fyzikálních jednotek. Jednotky jsou seskupeny do oblastí (témat) podle veličin: délka, plošný obsah, objem, hmotnost, síla, tlak, práce, výkon, elektromagnetismus (proud, napětí, odpor, magnetický tok, magnetická indukce, intenzita magnetického pole), fotometrie (svítivost, jas, osvětlení), rychlost, teplota, rovinný úhel, čas, násobky a díly. Od verze 1.3 jsou obsaženy navíc: hustota, kinematická a dynamická viskozita a průtok. Verze 1.4 může pracovat s tzv. uživatelskými jednotkami, které jsou umístěny v samostatném souboru.

Uživatel má možnost editovat seznam jednotek. Může jednotky přidávat, mazat, opravovat. Hlavní vlastnosti:

Odkaz: http://www.converter.cz/download/conv140.zip


Tekla Structures

Program je 3D softwarovým řešením pro ocelové a železobetonové konstrukce. Program nabízí intuitivní 3D modelování, kompletní výrobní dokumentaci, automaticky generované výkresy, propojení se statickými programy a s výrobou a také plánování a řízení stavby.

Hlavní výhody:

Projekty všech typů a velikostí. Tekla Structures je výkonný a flexibilní program pro projektanty, konstruktéry a výrobce všech typů konstrukcí. Umožňuje vytvářet informační 3D modely staveb, od výrobních a skladovacích hal, sportovních stadionů až po obchodní centra a výškové budovy. Tekla nabízí nejlepší způsob, jak vytvářet a detailovat projekty, plánovat výrobu a průběh konstrukčních prací.

Odkaz: https://download.tekla.com/


ReByJ v. 2.0

SW poskytuje rychlý a jednoduchý postup na vytvoření položkového rozpočtu rekonstrukce bytového jádra. Obecně se jedná se o nástroj pro plánování a kontrolu investičních aktivit obnovy a údržby bytového fondu. Speciálně určen pro rekonstrukce bytových jader typových panelových objektů. Uživatel získává jednoznačné podklady pro plánovaný rozsah prací společně s generovaným položkovým rozpočtem.

Jaké jsou vstupy?

Jaké jsou výstupy?

Obecné použití:

Demoverze + dokumentace

Odkaz: http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/Science/Dcl/ReByJ_v.2.0.xlsm


Vico Software

Vico Office je integrované řešení pro stavební řízení GC, která využívá sílu 2D výkresů a 3D modely pro BIM 4D modelového plánování a 5D modelového odhadu. A 3D modely mohou pocházet z různých zdrojů (architekti, inženýři): Revit, Tekla, ArchiCAD, CAD-potrubí, IFC souborů, dokonce i SketchUp a 3D DWG soubory. Uživatelé mohou využít 3D modelování, detekci kolizí, modelu založeného na koordinaci, plánování, multi-Model Management, řízení změn.

Produkty:

Odkaz:  http://support.vicosoftware.com/FlareFiles/Content/SupportLink/Downloads.htm


SketchUp Pro

Program SketchUp je výkonný 3D skicář pro tvorbu designu, návrh hmoty, 3D modelů (z různých oborů) od koncepční fáze návrhu až po podrobné zpracování detailu. SketchUp PRO je určen pro profesionální využití. Tomu odpovídá i jeho struktura a funkce. Program Sketchup 8 komunikuje s ostatními softwary, zejména CAD systémy a vizualizačními programy buď přímým načítáním *.skp souborů do těchto programů, nebo pomocí Importu a Exportu. Jeho struktura a snadné ovládání dává uživateli možnost využít z nabízených funkcí právě jen to, co je pro daný projekt potřeba.

Odkaz: https://www.sketchup.com/download?sketchup=pro


SketchUp Viewer

Volně stažitelný prohlížeč modelů vytvořených v programu SketchUp.

Odkaz: http://www.sketchup.com/products/sketchup-viewer


Render[in]

Je plně integrovaný nástroj pro tvorbu rychlé fotorealistické vizualizace přímo v prostředí SketchUpu. Nabízí náhled vizualizované scény v reálném čase s plně dynamickým osvětlením včetně tzv. radiozity. Je rychlý, snadno ovladatelný a pracuje se stejným nastavením jako SketchUp, tedy stejná geometrie, úhel pohledu, vlastnosti slunce a nastavení severky, přiřazení barev, textur atd.

Navíc umožňuje přidat vlastní specifické nastavení, jako jsou odrazy, lesk, reliéf, index lomu, bodová světla, reflektory. Umí vytvořit foto-realistické prostředí projektu (voda, země, tráva) a 3D oblohu s mraky. Umožňuje vidět konečný výsledek v samostatném náhledovém okně včetně radiozity.

Odkaz: https://renderin.com/download-renderin-3/


Trimble

Trimble vyvinula měřické a kontrolní systémy určené právě pro potřeby stavby tak, aby zjednodušily jednotlivé pracovní kroky, zvýšily produktivitu přímo v terénu a snížily prostoje v každé fázi stavebního projektu. Systémové řešení propojené stavby Trimble Connect – Propojená stavba, zajišťuje v reálném čase obousměrný přenos dat mezi kanceláří a stavbou.

Často se stává, že je potřebné zaměřit terén a spočítat si kubaturu přemisťovaného materiálu, vytyčit zasypanou šachtu nebo poškozený kolík s výškovou značkou. Někdy je těžké odhadnout jaký je daný spád, obvod nebo plocha určité stavby. Když se chcete přesvědčit, jestli subdodavatel odvedl práci v požadované přesnosti a zda fakturace odpovídá skutečnosti, už není potřeba spoléhat se na geodetické firmy a většinu geodetických a kontrolních prací si dnes již můžete provádět sami.

Odkaz: https://construction.trimble.com/products-and-solutions/software-solutions


Graphisoft TZB modelář

TZB pro architekty a projektanty staveb.

TZB modelář, CAD/BIM nástroj pro koordinaci a navrhování rozvodů vzduchotechniky, vody, kanalizace a elektra, je doplňkem (add-on) pro ArchiCAD. Nástroj je určen pro architektonické kanceláře a stavební projekce, uživatele ArchiCADu. Lze pomocí něj načíst, upravovat a vytvářet 3D modely TZB sítí (v případě elektrorozvodů kabelových tras] v rámci BIM stavebního projektu. Technické rozvody lze následně jednoduše koordinovat a vizualizovat.

Dva možné způsoby práce s TZB modelářem:

BIM projektování:

2D projektování:

Na základě 2D výkresů od specialistů mohou architekti a stavební projektanti vytvořit a následně upravovat 3D model TZB rozvodů přímo v ArchlCADumodel wlthin ArchiCAD.

Odkaz: https://myarchicad.com/


DDS-CAD elektro

Program DDS-CAD elektro je určen pro tvorbu a zpracování projektové dokumentace elektroinstalací včetně schémat rozváděčů. S tímto programem vytvoříte kompletní výkresovou dokumentaci elektroinstalací i v třírozměrném prostoru (3D) včetně půdorysů, pohledů, perspektiv a řezů. Projekt DDS-CAD elektro je rozdělen na část pro projektování instalací a část pro tvorbu schémat. Při projektování instalací můžete přenést nebo sestavit půdorys. Při přenášení výkresů z jiných CAD programů je možné využít formát DXF, DWG a IFC. Pro vlastní tvorbu půdorysu postačí použít pouze základní celkovou tloušťku zdi vykreslenou dvěma čárami. Délky zdí lze zadávat číselně nebo interaktivně. Pro interaktivní zadání je výhodné na obrazovku zobrazit mřížku o zvolené vzdálenosti pomocných bodů. Velice rychlé je sestavení půdorysu pomocí definice místností. Do nich podle potřeby vkládáme okna a dveře, opět, buď pomocí zadání vzdáleností, nebo interaktivně. Pak si rozmístíme do půdorysu potřebné komponenty jako např. vypínače, svítidla, zásuvky, krabice, slaboproudé přístroje, bezpečnostní a EIB systémy nebo rozváděčové skříně. Vámi nejčastěji používané přístroje si můžete uložit do databáze již přímo s konkrétními názvy výrobků. Vlastnosti již vložených komponent se dají měnit, a to i hromadně např. pro všechny zásuvky ve výkrese. Pro svítidla je možné použít vestavěný výpočet osvětlení. Pokud potřebujete přesnější výpočet osvětlení, je DDS-CAD propojen se software DIALux a Relux. Vybrané přístroje si umisťujeme do požadované výšky a připojovaný vodič pak respektuje takto zadanou výšku. Rovněž je možno půdorys osadit dalšími zařizovacími předměty jako jsou stoly, židle, skříňky apod. Po umístění komponent a definici obvodů v rozváděči začneme s propojováním přístrojů kabely a vodiči. Jednotlivé požadované kabely si můžeme vybírat z databáze. Při kresbě zadáváme nejen číslo obvodu, kam právě kreslený vodič patří, ale i další parametry pro výpočet úbytku napětí. Z výkresu nebo za celý objekt, můžeme vygenerovat výpis materiálu a použitých prvků tříděných podle uživatelsky zadaných podmínek. Vytvořené výkresy doplníme kótami, popisy, tabulkami, a dalšími potřebnými údaji. Program podporuje export do formátů IFC, DWG/DXF, DWF, SVF, WRML, COB, 3DS, WMF, BMP, TIF, JPG nebo do CFI a VEC.

Další důležitou součástí elektro projekce je vytvoření schémat rozváděčů.

Program DDS-CAD elektro pracuje s jednopólovými, více pólovými, ovládacími, přehledovými a svorkovnicovými schématy. Pro dokumentaci rozváděčů lze vytvořit i výkresy vnitřního uspořádání rozváděče. Část pro elektroinstalace a schémata je propojena tak, že všechny údaje o jednom rozváděči se ukládají do jednoho datového souboru. Pak se ve schématech objeví i vývody obvodů nakreslené v instalacích a naopak, speciálním vývodem nakresleným jen ve schématu blokujeme číslo obvodu pro instalace. I při konstrukci rozváděče můžeme používat prvky z databáze výrobků. Nejprve si určíme přístroje nutné pro rozváděč a program pak sám sestaví základ schématu. Do jednoho výkresu můžeme ukládat i více stránek schéma jednoho rozváděče. Pro ovládací schémata program kontroluje použití jednotlivých přístrojů včetně zadaných počtů kontaktů. Ze schématu rozváděče si opět můžeme vytvořit seznam použitých prvků rozdělený podle zadávaných rozváděčů.

Pro orientaci je někdy vhodné i vykreslení axonometrických nebo perspektivních pohledů. Velkou výhodou je přenos dat z výkresu do výkazu materiálu a výměr. Pokud takový výkaz propojíte například s ceníky v programu MS Excel, získáte velmi kvalitní podklad pro rozpočet a první reálnou představu o celkové ceně zakázky. DDS-CAD má i části pro projektování ostatních profesí TZB.

Odkaz: http://www.dds-cad.net/products/product-demonstration/


DDS-CAD MEP

Program DDS-CAD MEP je určen pro tvorbu a zpracování projektové dokumentace rozvodů MEP (topení, voda, vzduchotechnika). S tímto programem vytvoříte kompletní výkresovou dokumentaci rozvodů i v třírozměrném prostoru (3D) včetně půdorysů, pohledů, perspektiv a řezů. Projekt DDS-CAD MEP je rozdělen na část pro projektování instalací topení, vody a vzduchotechniky.

Při projektování instalací můžete přenést nebo sestavit půdorys. Při přenášení výkresů z jiných CAD programů je možné využít formát DXF, DWG a IFC. Při použití vestavěných výpočtů potřebujete získat model budovy s technickými informacemi. Nejlepší situace nastává při použití formátu IFC, kdy jsou součástí rovněž informace o materiálech, ze kterých se projektovaný objekt skládá. Pokud jste obdrželi pouze podklady ve 2D, můžete si potřebné také informace doplnit. Pokud si kreslíte půdorys sami, využijete jistě velice rychlé sestavení půdorysu pomocí definice místností. Délky zdí lze zadávat číselně nebo interaktivně. Pro interaktivní zadání je výhodné na obrazovku zobrazit mřížku o zvolené vzdálenosti pomocných bodů. Do nich podle potřeby vkládáme okna a dveře, opět, buď pomocí zadání vzdáleností, nebo interaktivně. I v tomto případě doplníte technické informace, které Vám velmi pomohou v další práci – dimenzování a rozmístění přístrojů.

Po dokončení práce s modelem budovy přistoupíme k rozmístění potřebných komponent jako např. otopná tělesa, zařízení zdravotní techniky, vyústky vzduchotechniky a další. Vámi nejčastěji používané přístroje si můžete uložit do databáze již přímo s konkrétními názvy výrobků. Vlastnosti již vložených komponent se dají měnit, a to i hromadně např. pro všechny topidla ve výkrese. Jako podpůrnou funkci pro dimenzování nebo rozmístění přístrojů je možné použít vestavěné výpočty tepelných ztrát, ztrát tlaku nebo U-hodnoty. Pokud potřebujete získat přesnější data technických výpočtů, můžete využít propojení na software Riuska nebo další simulační aplikace podporující IFC datový model. Vybrané přístroje si umisťujeme do požadované výšky a připojované potrubí pak respektuje takto zadanou výšku. Navíc každý přístroj v databázi má definované své přípojné body, ke kterým se kreslené trubky automaticky přichytávají. Oblíbenou funkcí je také automatické natočení přístroje podél kreslené zdi. Rovněž je možno půdorys osadit dalšími zařizovacími předměty jako jsou stoly, židle, skříňky apod. Po umístění komponent a definici obvodů začneme s propojováním přístrojů potrubím. Jednotlivé požadované trubky si opět můžeme vybírat z databáze. Po propojení můžete opět vestavěným výpočtem celou síť překontrolovat a případně upravit navržené dimenze.

Z výkresu nebo za celý objekt, můžeme vygenerovat výpis materiálu a použitých prvků tříděných podle uživatelsky zadaných podmínek. Vytvořené výkresy doplníme kótami, popisy, tabulkami, a dalšími potřebnými údaji. Program podporuje export do formátů IFC, DWG/DXF, DWF, SVF, WRML, COB, 3DS, WMF, BMP, TIF, JPG nebo do CFI a VEC.

Pro orientaci je někdy vhodné i vykreslení axonometrických nebo perspektivních pohledů. Velkou výhodou je přenos dat z výkresu do výkazu materiálu a výměr. Pokud takový výkaz propojíte například s ceníky v programu Excel, získáte velmi kvalitní podklad pro rozpočet a první reálnou představu o celkové ceně zakázky.

Odkaz:  https://www.dds-cad.net/downloads/


DDS-CAD Open BIM Viewer

Volně šiřitelný prohlížeč IFC, DWG a DXF souborů s možností kontroly kolizí.

Klíčové vlastnosti:

Odkaz: https://www.dds-cad.net/downloads/dds-cad-viewer/


Bim.Point

Bim.Point je webový on-line nástroj na efektivní práci se všemi informacemi o budově nebo stavbě během celého životního cyklu budovy. Je určen všem, kteří potřebují pracovat s daty o budově a jejími prvky, zejména vlastníkům a správcům budov. Výrazně sníží náklady na provoz a zefektivní management správy budovy. Ocení jej také investoři, architekti a zhotovitelé staveb.

Odkaz: www.bim-point.com

Odkaz: www.bim-point.com/demo


euroCALC Solution

Systém pro přípravu, realizaci a monitoring zakázek. Systém je určen pro komplexní řízení staveb a zároveň je specificky zaměřený na potřeby rozpočtářů a kalkulantů ve stavebnictví. Management stavebních firem jej s úspěchem využívá jako informační systém pro strategická rozhodnutí, umožňuje stanovovat a sledovat náklady stavby od investičního záměru přes výběrové řízení až po detailní kalkulaci nákladů, ekonomické vyhodnocení a je vybaven pro celkové řízení staveb s možností propojení s ekonomickými systémy.

Systém euroCALC poskytuje:

http://www.callida.cz/ke-stazeni (demo po přihlášení)


Field View

Field View je aplikace navržená pro řízení projektů. Poskytuje přehlednou správu nedodělků, změn, chyb a dalších každodenních úkolů na stavbě. Sjednocení formulářů a sdílení získaných informací na jednom místě usnadňuje koordinaci činností. Eliminace nepřesností, nepochopení a rizika selhání umožňuje dokončit projekt včas a v rámci rozpočtu. Field View umožňuje okamžité sdílení informací mezi jednotlivými subjekty v rámci projektu. Všechny nedodělky, změny, vady a další úkoly najdete a sdílíte na jednom místě. Field View není jen aplikace, je to systém, jak nahradit dnešní papírování efektivním zpracováním dat pomocí moderních technologií. Pro další integraci je k dispozici API rozhraní.

Odkaz: https://callida.cz/cs/produkty/field-view


Solibri Model Checker (SMC)

Je počítačový program určený ke kontrole BIM modelu, a to jak pouze jedné profese (stavební projekt) tak i komplexního projektu obsahujícího další, resp. všechny, profese. Program analyzuje správnost technického provedení projektu a současně prověřuje, zda projekt splňuje požadavky norem a dalších předpisů. Systém umožňuje snadnou vizualizaci modelu. Na jedno kliknutí myši systém „zrentgenuje“ model budovy a odhalí nedostatky a slabá místa konstrukce, vyznačí případné kolize a nedostatky. Pracovat se Solibri Model Checker lze hned po instalaci, žádné úpravy programu či doinstalace dalších komponent není třeba.

Program je využíván majiteli a uživateli budov pro kontrolu správné funkčnosti budovy, architektonickými a projekčními ateliéry pro kontrolu integrity a správnosti provedení projektu, stavebními firmami pro kontrolu proveditelnosti konstrukce a kontrolu nákladů a facility manažery k inventarizaci, kontrole životnosti a proveditelnosti, resp. nákladovosti, údržby. Cílem Solibri je zefektivnit návrh a realizaci projektu, a to hlavně díky rychlejšímu zpracování projektové dokumentace, úspoře stavebních nákladů eliminací chyb v projektu, přesnější a denně aktualizované kalkulaci nákladů, transparentnímu řízení projektu a přesnému plánování.

Odkaz: http://www.solibri.com/download-solibri-model-checker-trial/

Odkaz: www.cegra.cz


Lumion

Program je určený na vizualizaci 3d modelu. Je používán stavebními inženýry, architekty a designery interiéru a pro produktové vizualizace. Program běží přímo na GPU, díky tomu render trvající v jiných SW několik hodin produkuje v rámci vteřin. Obsahuje přednastavených cca 900 materiálů a 3666 objektů pro přímé použití. Rozšíření jak materiálů, tak modelů je možné bez poplatku. Import dovoluje ve formátech DWG, DXF, SKP, DAE, FBX, 3DS, OBJ, KMZ, MAX. Import funguje na principu referenčního souboru, takže změna se načítá se zachováním již vytvořených úprav. Dovoluje importovat i základní animace modelů. Obsahuje animované knihovny postav, rostlin, dopravních prostředků apod. Dovoluje jednoduše implementovat i funkce 2D grafického editoru do 3D prostředí pro větší efektivitu práce s vizualizací. Ovládání programu je vytvořeno tak, aby jej zvládl každý, bez složitého školení. Program dovoluje produkovat statické snímky, videa, panoramatické prohlídky, virtuální realitu. Náhledový render celého prostředí probíhá několikrát za vteřinu, díky tomu odpadá potřeba pokusných renderů. Hardware nároky jsou u programu zaměřeny především na grafickou kartu, ta by měla být klasickou herní kartou s hodnocením v benchmark testu Passmark s minimálně 1000 body, ideálně 6000 body a více.

Odkaz: https://www.lumion.cz/zkusit/


Pathfinder 2018

Pathfinder kombinuje výkonný simulační nástroj s flexibilním ovládáním populace a chování. Je nouzový výstupní simulátor, který obsahuje integrované uživatelské rozhraní a animované 3D výsledky, umožňuje vyhodnocení evakuačních modelů a vytváření realistické grafiky. Poskytuje podporu pro import souborů DXF a DWG ve formátu AutoCAD. Umožňuje rychlé použití importované geometrie pro definování prostoru pro cestující pro evakuační model. Modul PyroSim nebo simulátor Fire Dynamics Simulator (FDS) mohou být také použity pro extrakci pěšího prostoru. Pokud máte plán, můžete ho importovat ve formátu GIF, JPG nebo PNG a poté použít jako pozadí, které vám pomůže rychle nakreslit váš model přímo nad obrázkem. Používá trojrozměrné triangulované sítě, které reprezentují geometrii modelu. Jako výsledek, Pathfinder může přesně představovat geometrické detaily a křivky. Triangulace také usnadňuje kontinuální pohyb osob v celém modelu ve srovnání s jinými simulátory, které rozdělují prostor na buňky, které uměle omezují pohyb osob. Pathfinder podporuje dva režimy simulace. V režimu řízení řídí agenti nezávisle na svém cíli, přičemž se vyhýbají ostatním cestujícím a překážkám. Kapacity průchodů dveřmi nejsou specifikovány, ale vyplývají z vzájemného působení cestujících a ohraničení. V režimu SFPE používají agenti chování, které vycházejí z pokynů SFPE, s hustotou závislými rychlostmi chodu a omezeními průchodnosti dveřmi. Výsledky SFPE poskytují užitečnou základ pro srovnání s jinými výsledky, ale výpočty SFPE nebrání tomu, aby více osob zaujalo stejný prostor. Volitelně umožňuje Pathfinder zadat kapacity průchodnosti dveří v režimu řízení tak, aby bylo dosaženo špičkové vizualizace v omezeném modelu. Můžete volně přepínat mezi režimy v uživatelském rozhraní modulu Pathfinder.

Odkaz: https://www.thunderheadeng.com/pathfinder/

Trial verze: https://store.thunderheadeng.com/php/trial.php?product=pathfinder


IDEA StatiCa

IDEA StatiCa Steel

Software umožňuje navrhnout a posoudit všechny konstrukční styčníky a spoje podle EC/AISC. Aplikace IDEA StatiCa Connection umožňuje navrhnout všechny typy svařovaných nebo šroubových spojů, patních plechů, patek a kotvení. Poskytuje výsledky posouzení pevnosti, tuhosti a vzpěru ocelového styčníku. Šrouby, svary a betonové patky se posuzují podle EC / AISC. K dispozici jsou šablony pro většinu používaných spojů, stejně jako široká škála předdefinovaných válcovaných a svařovaných profilů.

IDEA StatiCa Detail

IDEA StatiCa Detail umožňuje návrh všech částí konstrukce, které jsou taky známé jako oblasti diskontinuit. Zejména stěny, ozuby, otvory, krátké konzoly a nadpodporové oblasti. Poskytuje posudky betonu a vyztužení, včetně napětí a přetvoření. Výsledky jsou přehledně prezentovány pro lepší pochopení chování konstrukčních detailů.

Zkušební verze:  https://www.ideastatica.com/product-downloads


SEMA software

SEMA software je program pro tesařské konstrukce, dřevostavby, srubové stavby, schody a klempířské systémy. Umožňuje řešit jednotlivé tesařské spoje, rámové a srubové konstrukce dřevostaveb, opláštění stěn, schody, napojení na obráběcí centra, klempířské systémy apod. Je určen především pro zpracování detailní výrobní dokumentace.

Trial verze: https://www.sema-soft.de/cz/download/trylearn-verze/