- PROFESIS - https://profesis.ckait.cz -

Právní informace (PI)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT


Anotace:
Právní předpisy publikované v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv, které se svým obsahem dotýkají činnosti autorizovaných osob. Právní předpisy jsou uveřejňovány průběžně v Aktualitách. Dokument Právní informace je elektronicky vydáván 1x měsíčně (formát PDF s hypertextovými odkazy na příslušné právní předpisy).