Nově jsme do PROFESISu zařadili kategorii dokumentů MPSV ČR, která obsahuje odkazy na portál a publikaci zaměřenou na veřejné zakázky.

Strategii na podporu malých a středních podniků (MSP) v České republice (ČR) pro období 2021-2027 z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) schválila vláda. Má za cíl zvýšit produktivitu a konkurenceschopnost českých MSP a tím zároveň posílit mezinárodní pozici ČR, mj.  v oblasti výzkumu a inovací či využití pokročilých technologií a dovedností. Koncepční dokument vychází především ze zjištění a doporučení Světové banky.

Od února 2021 je MMR ČR sponzorována řada norem tříd 73, 74 a dalších. Nově také ČSN EN 1990 ed. 2 – Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví spustil nový portál postavenenahlavu.cz, který má být platformou otevřené a kultivované diskuze o osudu nového stavebního zákona.