Výstavbu 960 bytů za více než 2,5 miliardy korun zahájila ve Varšavě společnost UDI Group. Projekt na brownfieldu po továrně na traktory Ursus má být dokončen v roce 2026, postaví ho polské zastoupení nadnárodního stavebního holdingu Hochtief. Na pozemku vznikne sedm bytových domů, jedna z historických budov továrny bude revitalizována a bude sloužit jako vstup do celého areálu. Průběh […]

Plán na výstavbu dálnice D4 v rámci projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) zdolal dnes předposlední překážku. Vláda schválila koncesionářskou smlouvu s francouzským sdružením DIVia, které rovným dílem tvoří skupiny Vinci a Meridiam Investments. Poslední slovo bude mít nyní poslanecká sněmovna. „Pokud smlouvu schválí i poslanci, začít stavět by se mohlo už na jaře,“ oznámilo na twitteru ministerstvo dopravy. […]

Mohlo by se zdát, že vláda, parlament i státní úředníci o mnoha projektech sní a mluví, ale víc se toho příliš neděje. Typickým příkladem je elektronizace státní správy. Dnes jsme o krok dál, už mluvíme o digitalizaci. A dokonce to i z konkrétních kroků státního aparátu a zákonodárců vypadá, že se po letech slov dočkáváme i činů. Zapojil se totiž privátní sektor. O digitální budoucnosti Česka v rozhovoru […]

Vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, ze dne 17. 12. 2020 byla publikována ve Sbírce zákonů v částce 239. Účinnost vyhlášky: od 1. 1. 2021. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-583 https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Zákon č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ze dne 1. 12. 2020 byl publikován ve Sbírce zákonů v částce 224. Účinnost zákona: od 1. 2. 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 21, které nabývá účinnosti uplynutím tří let od vyhlášení tohoto zákona, a části šesté, která nabývá […]

Vyhláška č. 571/2020 Sb., kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům, ze dne 17. 12. 2020 byla publikována ve Sbírce zákonů v částce 235. Účinnost vyhlášky: od 1. 1. 2021. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-571 https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ze dne 1. 12. 2020 byl publikován ve Sbírce zákonů v částce 222. Účinnost zákona: 1. 1. 2021. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541 https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Přijetím zákona č. 225/2017 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 2018 a který novelizoval zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, byly do § 4 vloženy nové odstavce řešící otázky přezkumu závazných stanovisek. Tato změna přinesla mnoho problémů při aplikaci. Tuto problémovou situaci řeší přijetí zákona č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury […]

Metodiky, stanoviska, rozhodnutí a další dokumenty týkající se veřejných zakázek jsou zveřejňovány na Portálu o veřejných zakázkách, které spravuje ministerstvo pro místní rozvoj. https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/

Za období září až prosinec 2020 byly vydány následující důležité technické normy. Září 2020 ČSN 73 0835 + Z3 – Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče ČSN 73 0835 ed. 2 – Požární bezpečnost staveb- Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče ČSN 73 0843 ed. 2 – Požární bezpečnost staveb – Objekty spojů a poštovních provozů ČSN EN ISO 6946 – Stavební prvky a stavební […]