PROFESIS

Profesní informační systém ČKAIT (PROFESIS) umožňuje autorizovaným osobám i odborné veřejnosti rychlý přístup k aktuálním informacím. Obsahuje ucelené řady metodických, technických pomůcek a pomůcek podnikatelského servisu k činnosti autorizovaných osob. Dále zahrnuje odkazy na oficiální dokumenty orgánů veřejné správy (např. ministerstev), časopisy a další dokumenty.

Zjistit více o systému

Pomůcky podle zdroje
Pomůcky podle oboru autorizace/specializace
Aktuality

Společné stanovisko ČÚZK, MMR a MŽP

Český úřad zeměměřický a katastrální, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí na společném jednání uskutečněném dne 23. března 2021 projednaly postupy…

Více »