Různé

Dokumenty zveřejněné se souhlasem jejich vydavatelů (vysoké školy, výzkumná centra, výzkumné ústavy…) nebo odkazy na portály s významnými dokumenty pro výstavbu nebo výkon činnosti AO.

BIM Příručka pro investory (R 2.1)

Terminologie BIM (R 2.2)

Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost (R 3.1)

Komentář normy ČSN EN ISO 16 924 Plnicí stanice na zemní plyn – LNG stanice pro plnění vozidel (R 3.2)

Jak se v minulosti stavělo s vápnem (R 4.1)

Příručka pro hodnocení existujících konstrukcí (R 5.1)

Jednotné doklady ke stavbě z hlediska požární ochrany (R 7.1)

Bezpečná evakuace osob při požáru – metodika aplikace pokročilých modelů (R 7.2)

Radonový program (R 8.1)

Produkce CO2 – výpočetní pomůcka (R 9.1)

Ochrana měkkých cílů (R 9.2)