Různé

Dokumenty zveřejněné se souhlasem jejich vydavatelů (vysoké školy, výzkumná centra, výzkumné ústavy…) nebo odkazy na portály s významnými dokumenty pro výstavbu nebo výkon činnosti AO.


PANELOVÉ DOMY (R 1)

Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů.

V rámci programu MPO ČR na podporu výzkumu a vývoje – Regenerace panelových domů byly v období 2002–2005 vydávány publikace týkající se regenerace panelových domů. Vybrané publikace jsou zveřejněny se souhlasem MPO.


BIM (R 2)


TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB A TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – TZS, TPS (R 3)


HISTORICKÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE STAVĚNÍ (R 4)


TEPELNĚ TECHNICKÉ HODNOCENÍ STAVEB (R 5)


MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ (R 6)


POŽÁRNÍ BEZPEČNOST, CIVILNÍ OCHRANA STAVEB A PREVENCE KRIMINALITY (R 7)


PRŮZKUMY, PROHLÍDKY A DIAGNOSTIKA STAVEB (R 8)


STATIKA STAVEB (R 9)


SLOVNÍKY (R 10)


GEOTECHNIKA A ZAKLÁDÁNÍ STAVEB (R 11)


VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ (R 12)