Publikace ČKAIT

ČKAIT vydává tiskem pro potřeby členů vybrané pomůcky Profesního informačního systému ČKAIT (PROFESIS) a další publikace.

Ediční činnost Komory řídí Ediční rada ČKAIT, jmenovaná představenstvem. Rada posuzuje návrhy na vydání publikací, sestavuje ediční plán, schvaluje autory a oponenty publikací.

Vydáváním publikací, zařazených do edičního plánu ČKAIT, je pověřeno Informační centrum ČKAIT s.r.o., které je samostatným právním subjektem ve stoprocentním vlastnictví Komory.

Publikace vydavatelství ČKAIT i dalších vydavatelů je možné zakoupit v e-shopu, na recepci ČKAIT v Praze a na oblastních kancelářích (kontakty). Autorizovaným osobám je poskytována při nákupu publikací sleva.

Více informací pro AO…