PROFESIS

Profesní informační systém ČKAIT (PROFESIS) umožňuje autorizovaným osobám i odborné veřejnosti rychlý přístup k aktuálním informacím. Obsahuje ucelené řady metodických, technických pomůcek a pomůcek podnikatelského servisu k činnosti autorizovaných osob. Dále zahrnuje odkazy na oficiální dokumenty orgánů veřejné správy (např. ministerstev), časopisy a další dokumenty.

Zjistit více o systému

Pomůcky podle zdroje
Pomůcky podle oboru autorizace/specializace
Aktuality

Farmaceutická fakulta UK hledá TDS na druhou etapu Kampusu

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové realizuje předběžnou tržní konzultaci k veřejné zakázce „Technický dozor stavebníka (TDS) – MEPHARED 2 – druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové“ (dále jen „VZ“ a „Konzultace“).

Více »

Vyjádření ČKAIT k projednávání nového SZ v Hospodářském výboru PSP ČR 28. 4. 2021

Nový stavební zákon nesmí ohrozit kvalitu staveb, apeluje na poslance a senátory ČKAIT.
Mezi klíčové – a zatím nenaplněné požadavky ČKAIT – patří především nutnost uzákonit povinný dozor projektanta, který je nezbytnou podmínkou pro garanci kvality provádění staveb.
Z důvodů požadavku na kvalitu, transparentní přípravu a posuzování staveb ČKAIT trvá na jednotném systému stavebních předpisů pro celou Českou republiku.

Více »