Dokumenty veřejné správy

Vybrané informace a dokumenty na portálech orgánů veřejné správy a dalších institucí týkající se stavebnictví a výkonu činnosti autorizovaných osob.


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Dokumenty k územnímu plánování a stavebnímu řádu, pro zadavatele i dodavatele veřejných zakázek, ceníky, slovníky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Dokumenty k BIM, recyklaci, GDPR.

Ministerstvo dopravy ČR
Dokumenty k projektování a provádění pozemních komunikací a staveb železnic a na železnici.

Ministerstvo životního prostředí ČR
Dokumenty k odpadům (vznik a předcházení, nebezpečné odpady, stavební odpady), vodě (plánování vod, ochrana před povodněmi), ochraně přírody a krajiny (hodnocení vlivů, geologie), udržitelné dopravě a energetice (úspory energií, obnovitelné zdroje, alternativní paliva).

Ministerstvo zemědělství ČR
Dokumenty a mapy k vodě, lesům a půdě a ochraně přírody a krajiny.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Dokumenty k odpovědnému zadávání veřejných zakázek.

Ministerstvo vnitra ČR
Portály MV ČR a dokumenty HZS ČR.

Úřad vlády České republiky
Portál Digitální Česko.