Dokumenty Ministerstva dopravy ČR

Web ministerstva: www.mdcr.cz

Materiály ministerstva
Dokumenty pro silniční, železniční, leteckou, vodní a ostatní dopravu.


Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ)

Speciální úřad pro povolování klíčové dopravní a energetické infrastruktury.


Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD)

Členění a rozsah zadávací dokumentace staveb pozemních komunikací a portál PJPK (Politika jakosti pozemních komunikací).


Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Cenové databáze dopravních staveb (oborové třídníky stavebních konstrukcí a prací – OTSKP, sborníky, cenové normativy); metodiky dopravních staveb; pravidla pro financování z rozpočtu SFDI a pro financování z příspěvků SFDI (vyhlášené výzvy, realizace); BIM – informační modelování staveb (dopravní stavby).


Správa železnic (SŽ)

Směrnice GŘ; dokumenty a předpisy; dokumentace SŽDC (technické kvalitativní podmínky – TKP, vzorové listy mostů a tunelů).Obory a specializace: všechny obory a specializace