Dokumenty Ministerstva dopravy ČR

Web ministerstva: www.mdcr.cz

Evropská unie na železnici – Interoperabilita (portál MD)

Interoperabilita evropského železničního systému je schopnost umožnit bezpečný a nepřerušený pohyb drážního vozidla na dráhách evropského železničního systému. Jedná se o dokumenty Národního implementačního plánu, doporučení, sdělení a prováděcí nařízení EU, směrnice (např. Směrnice 2008/57/ES).

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD)

Členění a rozsah zadávací dokumentace staveb pozemních komunikací a portál PJPK (Politika jakosti pozemních komunikací).

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Cenové databáze dopravních staveb (oborové třídníky stavebních konstrukcí a prací – OTSKP, sborníky, cenové normativy); metodiky dopravních staveb; pravidla pro financování z rozpočtu SFDI a pro financování z příspěvků SFDI (vyhlášené výzvy, realizace); BIM – informační modelování staveb (dopravní stavby).

Správa železnic (SŽ)

Směrnice GŘ; dokumenty a předpisy; dokumentace SŽDC (technické kvalitativní podmínky – TKP, vzorové listy mostů a tunelů).Obory a specializace: všechny obory a specializace