Služby ČKAIT

Pojištění členů ČKAIT

Základní pojištění profesní odpovědnosti AO je hrazeno Komorou z ročního členského příspěvku. Pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob se vztahuje na odpovědnost za majetkovou újmu, újmu na zdraví nebo životě, nemajetkovou újmu a také finanční újmu (např. ušlý zisk).
Mimo základní pojištění profesní odpovědnosti nabízí Komora svým členům další produkty v oblasti pojištění.


Poradenství pro členy ČKAIT

Na kancelář Komory v Praze, případně na oblastní kanceláře ČKAIT se mohou členové Komory obracet se svými dotazy, názory či připomínkami. Jednoduché dotazy lze vyřídit telefonicky, u složitějších dotazů se doporučuje využít e-mailové pošty.
V odborných poradnách nabízí Komora svým členům zdarma poradenství v oblasti právních předpisů a bezbariérového užívání staveb.


Celoživotní vzdělávání ČKAITČasopisy ČKAIT

ČKAIT vydává bezplatně pro své členy několik odborných časopisů: Zprávy a informace ČKAIT (Z+i), Časopis stavebnictví a magazín Energeticky soběstačné budovy.


Knihovna

Odborná knihovna a studovna v domě ČKAIT v Praze nabízí členům i odborné veřejnosti k prezenčnímu studiu publikace, časopisy, typové podklady (např. panelové soustavy), sborníky, firemní literaturu, výběr katalogů, CD Elektro (zkušební testy pro revizní techniky, formuláře, výtahy z norem, zákony, vyhlášky).
Ve studovně je možné nahlížet do ČSN on-line, pracovat s firemním monitorem a vyhle-dávat podle různých kritérií (IČO, OKEČ, sídlo…), získat informace z databáze nevládních organizací, získat rady při vyhledávání literatury z knihovny ČKAIT, ze souborného katalogu Národní knihovny ČR i jiných knihoven nebo požádat o pomoc při výběru informací a literatury (rešerše).


Publikace

ČKAIT vydává tiskem pro potřeby členů vybrané pomůcky Profesního informačního systému ČKAIT (PROFESIS) a další publikace.