Dokumenty Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Web ministerstva: www.mpsv.cz

Informace týkající se zadávání veřejných zakázek – portál Národní strategie veřejného zadávání v ČR, včetně publikace Odpovědné veřejné zadávání v kostce.
Metodické materiály k tématu dětských skupin – Přehled požadavků požární ochrany při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině z hlediska požární bezpečnosti staveb (srpen 2022) a další materiály.Obory a specializace: všechny obory a specializace