Dokumenty Ministerstva vnitra ČR

Web ministerstva: www.mvcr.cz

Vybrané odkazy:

  • eGovernment (Základní registry; CzechPOINT; Datové schránky; Portál veřejné správy; Portál občana; Registr smluv; Dotace EU)
  • EU (Fondy a programy EU)
  • Legislativa (Sbírka zákonů; Sbírka mezinárodních smluv; Správní řád; Věstníky pro kraje a obce; Věstník Ministerstva vnitra; Přestupky)


Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR)


Policie ČR (PČR)



Obory a specializace: všechny obory a specializace