Dokumenty Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Web ministerstva: www.mpo.cz

Stavebnictví a suroviny
Informace a metodické pokyny zaměřené na


Energetika
Dokumenty související se státní energetickou koncepcí (např. k energetické účinnosti).

Podnikání
Dokumenty zaměřené na


Koncepce BIM

Portál ministerstva průmyslu a obchodu a České agentury pro standardizaci.


Recyklujme stavby!

Portál ministerstva průmyslu a obchodu a České agentury pro standardizaci. Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin.


Dotace

Dotační programy, například program EFEKT III, EFEKT II, Národní plán obnovy, ENERG.Obory a specializace: všechny obory a specializace