Právní předpisy

Od ledna 2024 spustilo Ministerstvo vnitra systém Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka), který poskytuje bezplatný a nepřetržitý přístup k informacím o platném i minulému právu České republiky v digitální podobě. Jsou zde v právně závazné elektronické podobě vyhlašovány právní předpisy a další akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv. Dnem 1. 1. 2024 nahradil dosavadní listinnou Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv a její digitální stejnopis na internetových stránkách Ministerstva vnitra.


ZDROJ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PROFESISU

Z textů pomůcek a dokumentů je možný přístup do citovaného právního předpisu, příp. jeho části, formou hypertextového odkazu. Odkaz se otevírá v samostatném okně tak, aby uživatel systému PROFESIS neztratil kontext čteného textu pomůcky. Zákony se zobrazují „ve znění pozdějších předpisů“. Systém PROFESIS je propojený s portálem zakonyprolidi.cz a od ledna 2024 bude postupně přecházet na systém e-Sbírky, který provozuje MV ČR.

Užívání portálu zakonyprolidi.cz se řídí licenčními a technickými podmínkami provozovatele, společnosti AION CS, s.r.o.

Základní verze Zákonů pro lidi poskytuje:

  • předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv České republiky s možnostmi vyhledat, zobrazit a vytisknout jakýkoliv předpis v aktuálním znění, citovat jakékoliv jeho ustanovení a zjistit, co se v předpisu změnilo a jaké změny lze v budoucnu očekávat;
  • směrnice, nařízení, rozhodnutí a základní smlouvy Evropské unie (Právo evropské unie), také v aktuálních konsolidovaných zněních (jsou-li tato k dispozici);
  • soudní rozhodnutí Nejvyššího, Nejvyššího správního a Ústavního soudu se základními možnostmi hledání.

Uživatelé PROFESISu mají k dispozici základní verzi nabídky portálu www.zakonyprolidi.cz. Ta je bezplatná, přístup k právním předpisům nevyžaduje přihlášení do systému. Číslo nebo legislativní zkratku hledaného právního předpisu uveďte do pole pro vyhledávání (1) a klikněte na tlačítko „Vyhledat“ (2).

Právo EU

Přístup k právním předpisům Evropské unie na portálu zakonyprolidi.cz je ze záložky Právo evropské unie. Vyhledávání je možné podle čísla předpisu nebo celexového čísla (např. 305/2011 nebo 32011R0305).

Nejrychlejším způsobem vyhledání právního předpisu EU obecně je vyhledávání podle celexového čísla. Podrobný návod je uveřejněn na portálu EUR-Lex.

Příklad:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011:

3 2011 R 0305
kód pro právní předpis celý rok R nařízení, L směrnice číslo nařízení
(4místné, před 3místné přidat nulu na začátek)

Celexové číslo je 32011R0305.


Dokumenty ČKAIT k právním předpisům

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám – základní obecně závazné předpisy k činnosti autorizovaných osob a standardy profesních výkonů a souvisejících činností.

Právní informace – měsíční přehledy právních předpisů publikovaných v systému Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv, které se svým obsahem dotýkají činnosti autorizovaných osob.