Právní předpisy

Z textů systému PROFESIS je možný přístup do citovaného právního předpisu, příp. jeho části, formou hypertextového odkazu. Odkaz se otevírá v samostatném okně tak, aby uživatel systému PROFESIS neztratil kontext čteného textu pomůcky. Zákony se zobrazují „ve znění pozdějších předpisů“.


ZDROJ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Poskytovatelem právním předpisů je společnost AION CS, s.r.o., která provozuje portál zakonyprolidi.cz.

Uživatelé PROFESISu mají k dispozici základní verzi Zákonů pro lidi, která je bezplatná, a tak pro její využití stačí navštívit stránky www.zakonyprolidi.cz. Pro zobrazení právního předpisu není potřeba přihlášení do systému. Číslo nebo legislativní zkratku hledaného právního předpisu uveďte do pole pro vyhledávání (1) a klikněte na tlačítko „Vyhledat“ (2).

Základní verze Zákonů pro lidi poskytuje:

  • předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv České republiky s možnostmi vyhledat, zobrazit a vytisknout jakýkoliv předpis v aktuálním znění, citovat jakékoliv jeho ustanovení a zjistit, co se v předpisu změnilo a jaké změny lze v budoucnu očekávat;
  • směrnice, nařízení, rozhodnutí a základní smlouvy Evropské unie, také v aktuálních konsolidovaných zněních (jsou-li tato k dispozici);
  • soudní rozhodnutí Nejvyššího, Nejvyššího správního a Ústavního soudu se základními možnostmi hledání.

Právo EU

Portál zakonyprolidi.cz umožňuje také přístup k právním předpisům Evropské unie. Nejrychlejším způsobem vyhledání právního předpisu EU je vyhledávání podle celexového čísla. Podrobný návod je uveřejněn na portálu EUR-Lex.

Příklad:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011:

3 2011 R 0305
kód pro právní předpis celý rok R nařízení, L směrnice číslo nařízení
(4místné, před 3místné přidat nulu na začátek)

Celexové číslo je 32011R0305.

Více informací o projektu zakonyprolidi.cz je uvedeno na příslušné stránce portálu.

Užívání portálu zakonyprolidi.cz se řídí licenčními a technickými podmínkami provozovatele, tedy společnosti AION CS, s.r.o.

Poznámka:
ČKAIT plánuje v budoucnosti využívat jako zdroj právních předpisů portál eSbirka a eLegislativa, který připravuje Ministerstvo vnitra ČR. Předpokladem je, že bude portál ministerstva toto umožňovat.


Dokumenty ČKAIT k právním předpisům

Komentáře a výklady k právním předpisům – základní obecně závazné předpisy k činnosti autorizovaných osob a standardy profesních výkonů a souvisejících činností.