Výstavbu 960 bytů za více než 2,5 miliardy korun zahájila ve Varšavě společnost UDI Group. Projekt na brownfieldu po továrně na traktory Ursus má být dokončen v roce 2026, postaví ho polské zastoupení nadnárodního stavebního holdingu Hochtief. Na pozemku vznikne sedm bytových domů, jedna z historických budov továrny bude revitalizována a bude sloužit jako vstup […]

Plán na výstavbu dálnice D4 v rámci projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) zdolal dnes předposlední překážku. Vláda schválila koncesionářskou smlouvu s francouzským sdružením DIVia, které rovným dílem tvoří skupiny Vinci a Meridiam Investments. Poslední slovo bude mít nyní poslanecká sněmovna. „Pokud smlouvu schválí i poslanci, začít stavět by se mohlo už na jaře,“ […]

Mohlo by se zdát, že vláda, parlament i státní úředníci o mnoha projektech sní a mluví, ale víc se toho příliš neděje. Typickým příkladem je elektronizace státní správy. Dnes jsme o krok dál, už mluvíme o digitalizaci. A dokonce to i z konkrétních kroků státního aparátu a zákonodárců vypadá, že se po letech slov dočkáváme […]

Zákon č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ze dne 1. 12. 2020 byl publikován ve Sbírce zákonů v částce 224. Účinnost zákona: od 1. 2. 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 21, které nabývá […]

Vyhláška č. 571/2020 Sb., kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům, ze dne 17. 12. 2020 byla publikována ve Sbírce zákonů v částce 235. Účinnost vyhlášky: od 1. 1. 2021. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-571 https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ze dne 1. 12. 2020 byl publikován ve Sbírce zákonů v částce 222. Účinnost zákona: 1. 1. 2021. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541 https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/