Vyhláška, kterou se mění vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 21. 6. 2024 v částce 174 publikována vyhláška č. 174/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Je účinná od 1. 7. 2024.

https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/174?zalozka=text

Zveřejnění aktuality: 21. 06. 2024