Zákon, kterým se mění zákon o vodách a o změně některých zákonů ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 24. 6. 2024 v částce 182 publikován zákon č. 182/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 465/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Je účinný od 1. 8. 2024 s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 26, 27, 28, 31, 32, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 51, 74, 75, 81 a 82, čl. III a IV, která nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2024 a ustanovení čl. I bodů 13, 64, 65, 68, 69 a 80, která nabývají účinnosti 1. 7. 2026.

https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/182?zalozka=text

Zveřejnění aktuality: 24. 06. 2024