Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 21. 6. 2024 v částce 175 publikováno nařízení vlády č. 175/2024 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Je účinné od 1. 7. 2024.

https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/175?zalozka=text

Zveřejnění aktuality: 21. 06. 2024