Vyhláška o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 26. 6. 2024 v částce 190 publikována vyhláška č. 190/2024 Sb., o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy. Je účinná od 1. 7. 2024.

https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/190?zalozka=text

Zveřejnění aktuality: 26. 06. 2024