Zákon, kterým se mění zákon o ochraně zemědělského půdního fondu ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 24. 6. 2024 v částce 183 publikován zákon č. 183/2024, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Je účinný od 1. 7. 2024, s výjimkou čl. I bodu 25, pokud jde o § 4 odst. 4 a § 4 odst. 5 větu druhou, který nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2025.

https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/183?zalozka=text

Zveřejnění aktuality: 24. 06. 2024