Zákon, kterým se mění zákon o státní památkové péči ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 20. 6. 2024 v částce 169 publikován zákon č. 169/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Je účinný od 1. 1. 2025.

https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/169?zalozka=text

Zveřejnění aktuality: 20. 06. 2024