Právní informace (PI)

Právní předpisy publikované ve Sbírce zákonů České republiky, které se svým obsahem dotýkají činnosti autorizovaných osob. Právní předpisy jsou uveřejňovány průběžně v Aktualitách. Dokument Právní informace je v elektronicky vydáván 1x měsíčně (formát PDF s hypertextovými odkazy na příslušné právní předpisy).