Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 28. 7. 2023 v částce 107 publikována vyhláška č. 231/2023 Sb., o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území a některých nařízení okresních úřadů spadajících do působnosti Ministerstva životního prostředí. Je účinné od 1. 1. 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-231

Zveřejnění aktuality: 28. 07. 2023