Aplikace zásad odpovědného zadávání ve veřejných zakázkách na projektové práce

Pracovní komise ČKAIT pro ZZVZ vypracovala metodiku Aplikace zásad odpovědného zadávání ve veřejných zakázkách na projektové práce. Účelem této metodiky je pomoci zadavatelům projektových prací ve stavebnictví při stanovení návrhů vhodných zásad a institutů OVZ včetně praktického návodu, jak zvolit vhodné instituty OVZ při stanovení zadávacích podmínek, podmínek kvalifikace a hodnocení nabídek.

https://www.ckait.cz/aplikace-zasad-odpovedneho-zadavani-ve-verejnych-zakazkach-na-projektove-prace

Zveřejnění aktuality: 07. 06. 2021