Dopady účinnosti nového zákona o odpadech na obce

V reakci na dopis Svazu měst a obcí směrem k MŽP týkající se nově přijímané odpadové legislativy a některých nejasností a změn, které tyto nově přijímané zákony přinášejí, jsme obdrželi odpověď ministerstva. Níže předkládáme zpracované odpovědi na dotazy týkající se povinností, které budou mít obce od 1. ledna 2021 v souvislosti s přijetím nového zákona o odpadech a dalších navazujících zákonů.

https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/dopady-ucinnosti-noveho-zakona-o-odpadech-na-obce

Zveřejnění aktuality: 07. 12. 2020