e-Sbírka – MV ČR spustilo portál

Od ledna 2024 spustilo Ministerstvo vnitra systém Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka), který poskytuje bezplatný a nepřetržitý přístup k informacím o platném i minulému právu České republiky v digitální podobě. Jsou zde v právně závazné elektronické podobě vyhlašovány právní předpisy a další akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv. Dnem 1. 1. 2024 nahradil dosavadní listinnou Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv a její digitální stejnopis na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Na portálu naleznete:

V návaznosti na tento krok ministerstva vnitra budeme postupně upravovat odkazy na právní předpisy v systému na e-Sbírku.

Zveřejnění aktuality: 01. 01. 2024