Fotovoltaické systémy v památkově chráněných územích hlavního města Prahy

Metodická pomůcka odboru památkové péče MHMP, která aktualizuje stávající rozhodovací praxi a blíže specifikuje možnosti umisťování fotovoltaických zařízení, a to s ohledem na dostupnost nových stavebně integrovaných fotovoltaických řešení, které jsou méně vizuálně rušivé a lépe se slučují se zájmy památkové péče.

https://pamatky.praha.eu/file/3529129/MHMP_brozura_fotovoltaika_www.pdf

Zveřejnění aktuality: 30. 01. 2023