Informace z odborného školství / Nový maturitní obor pro rozpočtáře v Praze

Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, se sídlem v Praze 4 na Zeleném pruhu, otevírá pro školní rok 2021/22 nový 4-letý maturitní obor Stavebnictví – Příprava a rozpočtování staveb (kód oboru 36-47-M/01).

https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/informace-z-odvetvi/informace-z-odborneho-skolstvi—novy-maturitni-obor-pro-rozpoctare-v-praze–259250/

Zveřejnění aktuality: 01. 02. 2021