Jak postupovat při prodlení s plněním zakázek kvůli COVID-19

V době pandemie koronaviru a výrazně omezené možnosti podnikání mohou pro firmy znamenat výrazný problém sankce za nedodržení termínů vycházejících ze závazků uzavřených často už před vypuknutím nákazy covidem-19. V dopisech vládě, Asociaci krajů, Svazu měst a obcí a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na to upozornila Hospodářská komora.

….

Způsoby, jak postupovat při prodlení s plněním zakázek, přináší podnikatelům Hospodářská komora v jedné ze svých odborných příruček.: https://www.komora.cz/files/uploads/2018/04/Jak-na-to_COVID_prodlen%C3%AD-se-spln%C4%9Bn%C3%ADm-z%C3%A1vazk%C5%AF.pdf

https://komoraplus.cz/2020/11/15/firmam-hrozi-vysoke-pokuty-za-opozdene-zakazky/

Zveřejnění aktuality: 15. 11. 2020