Jaká je cena a hodnota dešťové vody v zastavěném území?

Hodnota dešťové vody není jen o ekonomickém, nýbrž o enviromentálním vyjádření. Co preferujeme? Naším přístupem k dešťové vodě v zastavěném území můžeme přírodě pomoct udržet její standardní cykly. Můžeme zpomalit snižování hladiny podzemních vod nebo zlepšit naše životní prostředí kolem nás. Regulovaný odtok vody musí být nedílnou součástí nové výstavby pro zachování přirozeného koloběhu vody. V krajině je možné s vodou hospodařit intenzivněji než ve městech. Zastavěné území však nedává tolik prostoru pro zadržení vody a dešťová voda bývá znečištěná. Moderní technologie hospodaření s dešťovou vodou však mohou překonat jak komplikace se znečištěním, tak i s místem. Akumulační a retenční systémy s dočišťováním vody mohou být umístěny pod zpevněné povrchy.

https://www.imaterialy.cz/rubriky/informace-vyrobcu/jaka-je-cena-a-hodnota-destove-vody-v-zastavenem-uzemi_48746.html

Zveřejnění aktuality: 20. 05. 2021