K odstoupení od smlouvy z důvodu vadného provádění díla

„Kvalita“, s jakou jsou prováděny stavební práce, práce řemeslníků na různých rekonstrukcích bytů a staveb, obkladačů a podobně, mnohdy dovedou objednatele k tomu, že žádá okamžité ukončení prací, případně zhotoviteli na místo provádění díla jednoduše znemožní přístup. Má na to ale právo? Případně za jakých podmínek. A co potom? Na to se pokusím odpovědět v tomto článku.

https://www.epravo.cz/top/clanky/k-odstoupeni-od-smlouvy-z-duvodu-vadneho-provadeni-dila-112236.html

Zveřejnění aktuality: 01. 12. 2020