Komentované znění vyhlášky o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající OZE do 50 kW – vydalo MPO a GŘ HZS

MPO ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR vydalo komentované znění vyhlášky č. 114/2023 Sb., o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW.

https://www.mpo.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/komentovane-zneni-vyhlasky-c–114-2023-sb—277095/

Zveřejnění aktuality: 09. 10. 2023