Konference Dostupnost bydlení ve městech České republiky a Koncepce bydlení České republiky 2021+

Ministerstvo pro místní rozvoj organizuje 23. června 2021 online konferenci Dostupnost bydlení ve městech České republiky a Koncepce bydlení České republiky 2021+. Akce, kterou zahájí náměstkyně Daniela Grabmüllerová, bude příležitostí k prezentaci závěrečné zprávy a výsledků projektu „Dostupnost bydlení ve městech v České republice“. Tento projekt byl realizován Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Generálním ředitelstvím pro podporu strukturálních reforem Evropské komise v rámci Programu podpory strukturálních reforem. Spolupracujícími pilotními městy na projektu byla města Olomouc a Plzeň.

https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/live-konference-dostupnost-bydleni-ve-mestech-cesk

Zveřejnění aktuality: 21. 06. 2021