MD zveřejnilo aktualizaci Plánu moderního zabezpečení české železnice

Vláda schválila aktualizaci Plánu moderního zabezpečení české železnice – implementace ETCS. Cílem je zvýšení úrovně bezpečnosti železniční dopravy. Národní systém vlakového zabezpečovacího zařízení bude nahrazen jednotným evropským vlakovým zabezpečovacím zařízením ETCS. Dokument byl zveřejněn 9. 7. 2024.

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Drazni-doprava/Zeleznicni-infrastruktura/Aktualizaci-Planu-moderniho-zabezpeceni-ceske-zele

Zveřejnění aktuality: 10. 07. 2024