Mění se vyhláška o technických požadavcích na stavby

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 266/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39181

Zveřejnění aktuality: 15. 07. 2021