Metodická pomůcka MMR – Povolování výjimek z obecných požadavků na výstavbu

Při územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb je třeba respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu, stanovené prováděcími právními předpisy ke stavebnímu zákonu. Tato metodická pomůcka MMR byla vydána pro usměrnění aplikační praxe.

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/povolovani-vyjimek-z-obecnych-pozadavku-na-vystavb

Zveřejnění aktuality: 03. 08. 2022