Stanovisko MMR – Uplatnění hmatových prvků na pochozích plochách pro chodce s ohledem na zájmy státní památkové péče

MMR vydalo stanovisko Uplatnění hmatových prvků na pochozích plochách pro chodce s ohledem na zájmy státní památkové péče.

Jeho cílem je sjednotit aplikační praxi pro pochozí plochy pro chodce, na nichž se provádí hmatové úpravy pro osoby se zrakovým postižením a zároveň se zohledňuje ochrana památkové péče.

Znění stanoviska vychází z dohody mezi MMR, MD, MK, MPO, ČKA, ČKAIT a SONS, má 4 části a 8 bodů:

  1. První část obsahuje úvod a kompetence resortů.
  2. Ve druhé části je stavební zákon, bezbariérová vyhláška a hmatové prvky.
  3. Třetí část obsahuje zabránění ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob a zajištění ochrany veřejných zájmů.
  4. Ve čtvrté části jsou uvedeny závěry.

https://mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/informace-a-aktuality/stavebni-rad/informace-z-oblasti-bezbarieroveho-uzivani-sta-(1)/uplatneni-hmatovych-prvku-na-pochozich-plochach-pr

Zveřejnění aktuality: 19. 05. 2023