Metodické doporučení týkající se růstu cen ve veřejných zakázkách

MMR vydalo metodické doporučení k aktuálnímu růstu cen materiálů, zboží, výrobků a komodit ve veřejných zakázkách.

https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodicka-doporuceni/

Zveřejnění aktuality: 22. 07. 2021